Projekt rekonstrukce byl připraven už před několika roky, ale nepodařilo se na něj sehnat dostatek financí. Byl tedy odložen. „V letošním roce se nám podařilo za přispění magistrátu zajistit potřebné finanční příspěvky, proto jsme mohli 1. července zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci,“ uvedla Marcela Plesníková, zástupkyně starosty městské části Praha 13.

Jídelna byla otevřena už v roce 1986 a fungovala na maximum i přes fakt, že počet dětí ve škole přesáhl původně plánovanou kapacitu. Navíc stárnulo vybavení a opotřebovávalo se, což vedlo v minulosti k několika havarijním situacím. Změnily se také hygienické normy a technologie v kuchyni už neodpovídala těmto požadavkům.