Stavba nového chodníku U Modré školy mohla před časem jistě potěšit řadu nevidomých. Podle vyhlášky totiž musel být opatřen speciálními vodícími liniemi, které lidem bez zraku pomáhají v orientaci. Ty sice chodník na první pohled má, jenže podle nevidomých prakticky nepoužitelné.

Přitom špatné vykročení do míst, kde nevidomý netuší, zda je na chodníku či na silnici, na přechodu či mimo přechod pro chodce, pro něj může představovat smrtelné nebezpečí.

„V ulici U Modré školy je to rok a radnice s tím nic nedělá. V srpnu na to upozornil jeden nevidomý, ale nic se neděje,“ posteskl si Viktor Dudr ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. „Absolutně to neodpovídá předpisům, je to nebezpečné, projektant se zde dopustil chyby. Jsou tam špatně udělané signální pásy na chodníku, nelze tak trefit na přechod,“ doplnil Dudr.

„Vzpomínám si na to, řešili jsme to. Sice je to na území naší městské části, ale rekonstrukci centrálního parku dělá magistrát,“ řekla mluvčí Městské části Praha 11 Andrea Wolfová.

Magistrát na dotaz, jak s problémovým chodníkem naložil, však prostřednictvím svého mluvčího pro investice Jiřího Wolfa neodpověděl. Územní řízení i stavební řízení v této záležitosti podle mluvčí Prahy 11 Andrey Wolfové proběhlo v souladu s příslušnou vyhláškou.

„V rámci dokumentace pro stavební řízení řešila návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace souhrnná technická zpráva, ve které je uvedeno, že veškeré zpevněné plochy a chodníky budou řešeny bezbariérově v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména pak, že napojení mezi jednotlivými povrchy bude provedeno rozdílem nepřesahujícím 20 mm a veškeré plochy, chodníky a přechody budou při vzájemném styku opatřeny signálními a vodícími pásy,“ sdělila Wolfová.

Zmíněný chodník není ojedinělým problémem. Další špatně udělaná úprava je prý v ulici Vodičkova i jinde v Praze. Projektanti a stavbaři se sice musejí držet vyhlášky, která pro nové stavby detailně stanoví, jak mají úpravy pro zdravotně postižené vypadat.

Dodržování předpisů

„Dlažby na chodnících by byly účinné, kdyby byly provedeny správně. Problém je, že je to často málo hmatné,“ uvedl Viktor Dudr ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Ta se proto snaží tlačit na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků, aby se předpisy dodržovaly přesně a byly tak nevidomým k užitku.

„Od roku 2010 existují dokonce školení pro projektanty v rámci celoživotního vzdělávání. Pořádá je ČKAIT, je to dobrovolné, organizují to jednotlivé oblastní kanceláře. Mají také k dispozici konzultační středisko, jedno je i v Praze a je to právě na tyto věci pro nevidomé,“ vysvětlil Dudr.

I přesto, že se situace u projektantů sdružených ve ČKAIT lepší, ve fázi realizace staveb jsou stále mezery. „Bohužel jsou kolaudovány stavby, které neodpovídají předpisům. Chyby také začínají u projektů, které jsou nejasné. Ve většině projektů například vůbec netušíte, jestli tam vodící linie jsou nebo nejsou. Přitom jsou pak povoleny,“ řekl projektant Petr Lněnička, který se problematikou bezbariérových úprav zabývá.

Vodicí linií se přitom nerozumí jen vyfrézované čáry či vystouplé puntíky na chodníku, ale také ty „přirozené“, například zvýšený obrubník, který nevidomý nahmatá bílou holí. V projektech se ale prý často nemluví ani o nich a výsledkem pak může být stav, kdy nakonec nejsou postaveny ani rozeznatelné obrubníky.

Stavební úřady však odmítají, že by vyhlášce nevěnovaly pozornost. „Splnění podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. je stavebním úřadem vyžadováno a kontrolováno u staveb, kterých se to týká a to jak v územním, nebo stavebním řízení tak i při povolování užívání,“ uvedla mluvčí Prahy 11 Andrea Wolfová.

Bezbariérové úpravy rovněž nejsou zadarmo, a pokud jsou špatně provedené a postiženým tudíž k ničemu, představují také oknem vyhozené peníze.

Zatímco dodatečné zhotovení například zapuštěného obrubníku není tak technologicky ani finančně náročné, při nápravě větších staveb hrozí velké investice navíc.

JIŘINA ZÁVODSKÁ