Pouze tři zoologické zahrady v Evropě chovají rajky volavé. Pražská zoo je jednou z nich. Dva vzácné samce získala díky svým dlouholetým chovatelským výsledkům. Pro umožnění chovu těchto ptáků z Nové Guiney byla zoo osobně posouzena koordinátory chovného programu a kurátorem ptáků špičkové světové zoo v San Diegu.

„Rajky jsou pozoruhodní a mimořádně atraktivní ptáci, kteří jsou v zoologických zahradách chováni jen zcela výjimečně. Do Zoo Praha jsme nyní získali rajky volavé,“ svěřil se ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Oběma samcům, kteří k nám přicestovali z odchovu z německého Weltvogelparku Walrode, jsou nyní dva roky. Právě s německým Walrode a se zoo v Rotterdamu nyní tvoříme trojici zahrad, které tento druh rajek mohou chovat,“ popsal začátek nového chovu kurátor ptáků Antonín Vaidl.

Ptáci mají svůj nový domov

Mladí samci by v Praze neměli zůstat dlouho samotní. V newyorské Bronx Zoo a v zoo v San Diegu už jsou pro ně vybrány samičky, jejichž příjezd ale bohužel zatím komplikuje situace související s pandemií Covid–19.

Vedle mimořádných chovatelských úspěchů pražské zoo bylo dalším důležitým kritériem pro umístění rajek volavých i odpovídající zázemí pro jejich chov. Nová stavba v chovném zázemí ptáků má tvar osmiúhelníku. Jde celkem o sedm vnitřních a pět venkovních voliérek kónického tvaru, které spojuje uprostřed kruhový prostor. Tento prostor bude sloužit nejen pro chovatele, ale právě pro samičku, která odtud bude mít přístup k voliérkám samců. „Ti jí budou ve svatební šatu předvádět své tance a ona si bude vybírat,“ dodává Antonín Vaidl.

Na nový domov rajských ptáků se přišel podívat i náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček: „Vím, jakou vzácností je získání chovu těchto ptáků. Jsem vždy velmi rád, když vidím, že můžeme jako zřizovatel přispět k podpoře ochrany ohrožených a vzácných druhů. S dokončením stavby specializovaného zařízení pro chov rajek v Zoo Praha byl splněn závazek vůči tomuto chovnému programu.“

Na rajské zbarvení si ještě pár let počkají

V současné chvíli nové hvězdy pražské zoo příliš pověstné ptáky z rajské zahrady, kteří nemají v ptačí říši sobě rovné zrovna nepřipomínají, ale to jen proto, že na své úchvatné barvy si budou muset ještě pár let počkat. Právě kvůli chybějícímu zbarvení se v počátečních letech života ve volné přírodě zdržují pouze v okolí tokanišť, než začnou starším, lépe vybarveným samcům konkurovat.

Zbarvení je pro ně důležité i v době páření. Samci se shromažďují na tokaništích, kde předvádějí své pěvecké a taneční dovednosti. „Samičky rajek jsou velmi vybíravé a právě svými tanci a barevným zbarvením samci prokazují svou dokonalou zdravotní kondici. Čím zářivější barvy a dokonalejší taneček, tím větší šance, že samičku „přemluví“ k páření,“ přiblížil intimnější stránku života rajek kurátor Vaidl.

Rajky nejsou jedinými obyvatelkami nového zařízení v zázemí, společnost jim tam dělají i další pestře zbarvení ptáci – trogoni límcoví, kteří přicestovali z Chester Zoo, jedné ze čtyř institucí na světě, kde tento druh chovají. V budoucnu plánuje Zoo Praha umístit tyto nové ptačí druhy také do Rákosova pavilonu.