Návštěvníci se mohou vydat na cestu kamerunským pralesem, ve kterém potkají kočkodany, guerézy, kaloně a zejména gorily nížinné. Vůbec poprvé se v expozicích představil nový gorilí pár – samec Kisumu a samice Duni, dcera slavné Moji. Nový pavilon slavnostně otevřel ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek za účasti představitelů hl. m. Prahy a řady známých osobností i zahraničních hostů.

„Kdyby mi někdo ještě před pár měsíci řekl, že při otevření Rezervace Dja tu budeme sledovat nového chovného samce a jeho sbližování s dcerou legendární Moji, nevěřil bych,“ raduje se ředitel Bobek. „A teď tu společně stojíme a velký příběh pražské gorilí rodiny už oficiálně pokračuje před zraky návštěvníků,“ dodává s tím, že teď už je to právě na nich, návštěvnících, jak se jim pavilon zalíbí.

Kromě největších celebrit, rodiny goril, je v Rezervaci Dja k vidění množství dalších zástupců středoafrické fauny, zejména primátů. Některé druhy se do chovu Zoo Praha vracejí po velmi dlouhé době – třeba pestře zbarvené kočkodany Brazzovy spatří lidé po více než půl století dlouhé pauze.

„Zoo Praha patří mezi nejlepší na světě a na špičce ji chceme udržet i do budoucna. Proto investujeme do jejího rozvoje. Kromě dnes otevřeného nejmodernějšího pavilonu goril na světě chystáme také nový pavilon Arktida. Děkuji panu řediteli Bobkovi za přípravu a realizaci tohoto projektu,“ uvedl před slavnostním přestřižením pásky primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Úspěch pavilonu i jeho obyvatelům popřáli někdejší kmotři jeho stavby, herecký pár Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Nechyběl ani fotbalista Karel Poborský jakožto patron projektu Toulavý autobus v Kamerunu.

Právě kamerunští spolupracovníci Zoo Praha, kteří se významně podílí na vzdělávacích a záchranných projektech v oblasti skutečné Biosférické rezervace Dja, vážili na otevření pražské Rezervace Dja dlouhou cestu do Česka. „Je ohromné, že ve středu Evropy vznikla takto promyšlená a velkolepá ukázka kamerunské přírody. Osobně mě nejvíc ohromila autentická africká školní třída,“ říká Manfred E. Aimé, ředitel organizace Tropical Forest and Rural Development. „Je to pro mě opětovné potvrzení závazku, který Zoo Praha vůči ochraně biodiverzity má, a rovněž píle jejích jednotlivých pracovníků,“ dodává.

V pořadí už 15. pavilon Zoo Praha je současně tím vůbec největším v její historii. Návštěvníky provází kamerunskou krajinou: od školy a zemědělské krajiny na okraji tamní vesnice až po hustý deštný les plný vegetace, zvuků a především jeho zvířecích obyvatel. Současně s pavilonem byl otevřen i zcela nový vstup do Zoo Praha, v těsné blízkosti autobusové zastávky Sklenářka.