„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) neshledal porušení zákona oveřejných zakázkách,“ informoval tiskový mluvčí antimonpolního úřadu Kristián Chalupa.

ÚOHS se případem začal zabývat 15.srpna na základě návrhu neúspěšného uchazeče .A.S.A. Podle této společnosti nesplnili vybraní uchazeči podmínky zadání. Napadena byla také „neurčitost zadávací dokumentace.“

„ÚOHS postup zadavatele vobou případech přezkoumal, přičemž si mj. vyžádal iodborné stanovisko Českého normalizačního institutu. Úřad nezjistil vpostupu hl. města Prahy pochybení a proto správní řízení rozhodnutími ze dne 10.prosince 2007zastavil,“ dodal Chalupa.

Rozhodnutí úřadu zatím nejsou pravomocná. Běží 15denní lhůta kpodání případných rozkladů. Pro Prahu to znamená, že nemůže zatím podepsat smlouvy sprovozovateli zón Prahy 3a7.

„Můžeme vsoučasnosti pouze vyčkat na další kroky úřadu po uplynutí příslušných lhůt. Krealizaci zón placeného stání vPraze 3a 7jsme připraveni přikročit okamžitě, jakmile ÚOHS vydá pravomocné rozhodnutí,“ uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Zatímco vPraze 3se tak bude ozóny starat společnost Activ. VPraze 7ParkingPraha.

Zda lhůty využije firma .A. S. A., která se vsrpnu obrátila na antimonopolní úřad, zatím není jasné. „Společnost dosud rozhodnutí ÚOHS neobdržela. Počkáme, až se tak stane a během několika dní zvážíme další postup,“ uvedla její mluvčí Gabriela Pánková.

Podrobnosti připravujeme…