Parkování poblíž vlastního domu, či bytu by mělo být o poznání snadnější než dnes. Horší to možná bude s přejížděním z jedné čtvrti do druhé, případně mezi jednotlivými městskými částmi. O mnoho obtížnější bude shánění místa k zaparkování mimo záchytná parkoviště pro „přespolní." Pražané i radnice to vesměs vítají. Shodují se totiž na tom, že největší komplikace pro rezidenty představují právě auta se středočeskou poznávací značkou.

Přesto mají ke konceptu celoměstských zón určité výhrady a chtějí po magistrátu jisté úpravy a záruky. Jak ale ujistil náměstek Nouza, další rozšiřování zón se bude odehrávat postupně, a to na základě jednání a tak říkajíc dolaďování s dotčenými městskými částmi.

Jako první ale přijdou na řadu některé čtvrti v Praze 4, 5, 6 a 8, a to v období komunálních voleb. I proto jsou zástupci tamních radnic poněkud skeptičtí. Stihne se termín pilotních zón? Podle náměstka Nouzy ano. A hned z kraje podle něj budou zavedeny tři režimy parkování, kterými jsou rezidentní (modrá zóna), smíšené stání (fialová zóna) a návštěvnické stání (oranžová zóna). „Tyto zóny přispějí k lepší srozumitelnosti pro řidiče na celém území hlavního města," vysvětlil Nouza.

„Znamená zavedení celoměstských parkovacích zón, že nebude možné přepravovat se po Praze autem tak, jako dosud?" Tak zní nejčastější otázka pražských řidičů k tématu, které má být aktuální už letos na podzim. A zřejmě se stane největší „parkovací revolucí" v historii hlavního města.

Stejnou otázku si kladou i představitelé jednotlivých radnic. Například Praha 8 chce od magistrátu písemnou garanci. Tamní místostarosta pro dopravu Michal Švarc upozornil, že v dosud předložených materiálech schází původně ohlášená verze z letošního ledna, která umožňovala i parkování rezidentů v rámci celé městské části, nikoliv jen v nejbližším okolí bydliště. Tato možnost je dle Švarce klíčová. Obyvatelé Prahy 8 jsou podle něj zvyklí využívat osobní dopravní prostředky pro své každodenní nezbytné potřeby - návštěvy lékaře, úřadů, pošt, nákupy, doprava dětí do škol či školek, a podobně.

Radnice vidí prostor pro jednání

„Jakékoliv omezení by postihlo ty, kterým má úprava naopak pomoci," komentoval Švarc. „Žádáme magistrát, aby vždy jako alternativní možnost zůstalo pořízení rezidenční karty pro celé území městské části. Tak aby rezident z Kobylis mohl zaparkovat například v Karlíně," dodal s tím, že již dostal ústní příslib od primátorova náměstka Jiřího Nouzy v tomto směru. Jinak prý magistrátní koncept celoměstských zón považuje za moderní a životaschopný.

Obavu z případného omezení pohybu rezidentů po městské části má také zástupce starostky Prahy 6 Jan Záruba. „Stále platí, že si nedovedeme představit zavádění jiných parametrů nových zón placeného stání, než jsou smíšené zóny a možnost pořízení rezidenční karty pro všechny občany městské části Praha 6 s preferencí parkování místních občanů," zdůraznil včera Záruba.

Radnice Prahy 6 se podle něj navíc domnívá, že noční parkování musí být výhradně pro rezidenty. „Záměr hlavního města ale počítá s tím, že zóny placeného stání budou v pondělí až v pátek od 8 do 20 hodin a mimo vyhrazené časy může parkovat kdokoliv, to je pro městskou část naprosto nepřijatelné, ale vnímáme to jako koncept k projednání," zmínil místostarosta Prahy 6.

Městská část podle Záruby oceňuje záměr hlavního města, který počítá se zavedením zón v okolí stanic prodlouženého metra A do Motola už v první etapě, tedy na začátku příštího roku. „Pokud by hlavní město uvažovalo o tom, že zóny v Praze 6 budou zavedeny v jiných parametrech a v jiném rozsahu, než městská část dlouhodobě požaduje, pak by bylo nutné celou věc znovu projednat v radě a zastupitelstvu Prahy 6," dodal Záruba.

Kontroly i v podání úředníků?

Zástupce starosty Prahy 4 Jiří Bodenlos pro změnu upozorňuje na nebezpečí, které by znamenalo zavedení zón pouze na některých místech městské části, konkrétně u stanic metra C. Auta by se podle něj přelila do čtvrtí, kde zóny zavedeny nebudou.

„Navíc by mělo být zajištěno, že kontrolu nad dodržováním pravidel v zónách budou moci vykonávat také úředníci Prahy 4. Ne jen strážníci a policisté. Protože radnice nejlépe ví o problémech s parkováním na svém území," poznamenal Bodenlos. Dodal, že je poměrně skeptický také co se týče termínu pilotního zavádění zón v některých městských částech. „Kryje se s komunálními volbami," připomněl.

Praha 10 by ráda zavedla zóny dle výsledků dotazníkové ankety, kterou vloni připravila ve spolupráci s Katedrou technologie a řízení dopravy Univerzity Pardubice Jana Pernera. „Přípravu zavedení tohoto kvalitně zpracovaného řešení počítající s časově i lokálně omezenými zónami jsme ale museli odložit protože si problematiku pod sebe převzal přímo magistrát," podotkla místostarostka Prahy 10 Radmila Kleslová.

Situace s parkováním v Praze 10 podle ní zůstává kritická. „Zasaženy jsou především ty části Desítky, které sousedí s městskými částmi, které zavedly zóny placeného stání dříve, bez celopražské koncepce," doplnila.

Celá koncepce nových zón placeného stání (ZPS) zahrnuje Prahy 1 až 11, Prahu 13 a Prahu 18. Pilotní projekt bude realizován již na podzim 2014. První etapa se plánuje na průběh roku 2015. Další etapy realizuje Praha postupně na základě projednání s dotčenými městskými částmi.

V systému ZPS budou zavedeny tři režimy parkování, kterými jsou rezidentní (modrá), smíšené stání (fialová) a návštěvnické stání (oranžová).

„Důležité jsou nové zásady pro parkování rezidentů a abonentů podpořené principem „květinky", kterým budou vytvořeny podmínky pro parkování v bezprostředním okolí bydliště nebo sídla firmy," uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Změní se i provozní doba zón, která je navržena od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Počítá se i s možnými odchylkami dle lokálních potřeb regulace dopravy.

Novinkou je aplikace virtuálních parkovacích hodin (VPH), která bude přístupná z chytrých telefonů či internetu a umožní platbu parkovného. Stále zůstane zachována možnost platby přes parkovací automaty.

Ke kontrole dodržování pravidel v ZPS by měl sloužit monitoring parkování vázaný na registrační značku vozidla.