„Naplnily se modelové předpoklady, že půjde o lokalitu s největším úbytkem povrchové dopravy. Letná je jednoznačným vítězem, kterému tunel pomohl. Zklidňující opatření jsou na místě a nepochybně přispějí ke zvýšení kvality života místních obyvatel," řekl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

V rámci zklidnění ulice Veletržní dojde ke snížení počtu jízdních pruhů ve stoupání ze dvou na jeden. Mezi Letenským náměstím a ulicí Kamenická přibudou parkovací místa pro rezidenty. Realizovány budou také úpravy pro cyklisty formou cyklopruhu a piktogramů.

První etapa zklidnění bude probíhat od 10. do 25. října. Při zachování provozu postupně dojde k odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení a namalování nového. V horizontu několika let budou na základě zkušeností z provozu provedeny rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukce světelných signalizací. Vstupním podkladem by měl být výsledek architektonické soutěže na řešení celé ulice.

K prodloužení intervalu zelené na přechodech pro chodce došlo v ulici Veletržní mezi ulicí Dukelských hrdinů a Letenským náměstím. Z dosavadních pěti vteřin plus osm vteřin pro dokončení přecházení se zelená prodloužila na osm plus osm vteřin.

„Rozhodnutí přikročit ke zklidnění ulice Veletržní se už nyní ukázalo jako správné. Jsem rád, že se jedná o jeden z prvních dopravních projektů, které se po zprovoznění Blanky dělají," řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.