Nejde jen o řešení neutěšeného stavu nynějších staveb, ale také o přípravu k rozšíření dosud nedostavěného okruhu na tři jízdní pruhy.

Omezení dopravy se bude měnit

I když se nechystají uzavírky s objížďkami a po celou dobu stavebních prací bude provoz veden provizorními jízdními pruhy v režimu 2+2, od řidičů bude průjezd vyžadovat nejen obezřetnost. Zřejmě i trpělivost. Že se zde auta budou hromadit, naznačují slova Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství dálnic a dálnic ČR: „Lze očekávat dopravní komplikace; zejména v ranní a odpolední špičce.“

Kolony přitom jsou už na spadnutí. Čtvrteční předání staveniště dodavatelské firmě ještě nebude pro motoristy znamenat nic, ale už od soboty začne v místě prací cvrkot v podobě vyznačování dopravních omezení. A samotné práce se rozběhnou od pondělí 12. dubna. Pracovat se bude ve dvou vlnách, daných tím, že nad Chlumeckou ulicí je doprava po Pražském okruhu neboli dálnici D0 vedena vlastně na dvou konstrukcích: pás pro každý směr jízdy má vlastní, samostatný most.

Zdroj: Youtube

To usnadní dočasné přesměrování dopravy, když bude třeba dosavadní mosty kompletně zbourat a postavit nové. Částečně bude omezován provoz také v Chlumecké ulici, která je pražským pokračováním (či nájezdem) staré hradecké silnice: zejména v době demolic a osazování nových nosníků. Cílem je načasovat tyto práce na dobu víkendů nebo svátků.

Kolony při zavření tunelu Blanka.
Praha 6 úpí pod náporem aut kvůli Blance. Dokončete okruh, píše radní magistrátu

S odklonem dopravy na objízdné trasy se počítá pouze krátkodobě v souvislosti s uzavíráním výjezdových a nájezdových větví mimoúrovňové křižovatky. Poprvé se to chystá na víkend 24.–25. dubna, kdy by měla být uzavřena výjezdová větev do Chlumecké ulice.

Vše má být dokončeno v příštím roce, práce jsou tedy rozděleny do dvou stavebních sezon. Se zimní pauzou, kterou si vyžádají nejen technologické postupy na staveništi. Letos stavební ruch utichne na konci října – i proto, aby dopravní omezení nekomplikovalo zimní údržbu. Definitivně hotovo pak má být ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Čtyři desetiletí bez rekonstrukce

Kvůli vysvětlení, proč je současné přemostění nutné nahradit novými stavbami, zabrousil Buček do minulosti. Připomněl, že jde o stavbu z roku 1981, uvedenou do provozu koncem roku 1984. Tomu, že od té doby nenásledovala žádná zásadnější rekonstrukce, odpovídá současný stav. „Zejména horní stavba je hodnocena stavebním stavem VI – velmi špatný – a stav mostovky se blíží havarijnímu stavu,“ konstatoval Buček.

Praha připravuje proměnu centra v oblasti kolem Karlova mostu. Na snímku je Smetanovo nábřeží..
Politická shoda: stopka pro tranzit u Karlova mostu

Rekonstrukce přemostění Chlumecké ulice na Pražském okruhu

- Ze čtyř nabídek vybralo Ředitelství silnic a dálnic ČR jako dodavatele prací sdružení firem Swietelsky a Colas. To stavbu zhotoví za 168,5 milionu korun bez DPH a má na to 198 kalendářních dnů (v průběhu dvou stavebních sezon).

- Protože se jedná o dva samostatné mosty, jeden pro každý směr jízdy, bude se na nich pracovat postupně – s dočasným převedením provozu na ten druhý. Začíná se na západním mostě (tedy v jízdním pásu ve směru od dálnice D10).

- Práce zahrnují demolice nynějších mostů a výstavbu nových – budovaných od základů – už připravených na plánované uspořádání 3+3 jízdní pruhy. To však bude možné využívat až po dokončení takzvané Vysočanské radiály neboli úseku Pražského okruhu 510 Satalice–Běchovice (kde se počítá se zahájením stavebních prací nejdříve v roce 2023).

- V rámci stavby dojde rovněž na úpravu křižovatkových ramp mimoúrovňové křižovatky, výstavbu nové protihlukové stěny v délce 248 metrů na východní římse mostu a přilehlých částech křižovatkových ramp. Chystají se také úpravy Chlumecké ulice.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cyklista.
Cyklistů výrazně přibylo. Vážných nehod měli méně