„Problémům s drogovou kriminalitou, rušením nočního klidu či negativními projevy bezdomovectví jsou nejblíže starostové městských částí a je nezbytné, aby ve svých rukou měli silnější kompetence, jak zasáhnout. Proto chceme, aby starosta a Rada městské části měli vliv na výběr obvodního ředitele městské policie a současně mohli lokální městské policii určovat priority,“ představila Jana Černochová první z návrhů. Doplnila pak, že k tomuto kroku bude potřeba změna zákona o hlavním městě.

Druhý návrh, kterým je tzv. princip třikrát a dost, následně představil Alexander Bellu. „Problém s drogově závislými a opilými bezdomovci není neřešitelný a nelze ho dále přehlížet. Pokud někdo soustavně porušuje veřejný pořádek a bezpečnost v obci, musíme ho zastavit. Proto přicházíme s pravidlem třikrát a dost a se sankcí zákazu pobytu. Za tři opakované přestupky totožného charakteru bude moci obec či městská část recidivisty ze svého území dočasně vykázat. Není to nic nového a v minulosti se to v praxi již osvědčilo,“ uvedl starosta Prahy 3.

Nejde jen o Prahu

„Zákaz pobytu tady již platil a určitě ho nikdo nezneužíval. Jde v podstatě o určitou významnější hrozbu sankce. Již nyní je ve Sněmovně jiná novela, která by rovněž v případě spáchání tří vážných přestupků umožnila provinilci odebrat dávky v hmotné nouzi,“ řekla Černochová.

Ta by neměla mířit jen na bezdomovce nebo narkomany. „Problém je třeba i s lidmi, jejichž děti řádně nechodí do školy,“ doplnil Bellu. Novela zákona by měla celorepublikovou platnost.

Bezpečností situace je v metropoli komplikovaná zejména v centru města, kde se koncentrují služby pro bezdomovce a drogově závislé, kteří se tam stahují z celé země. „Nám jde především o to, aby byla veřejně přístupná prostranství pro všechny a nebály se tam kvůli výskytu podivných individuí třeba maminky s dětmi,“ řekl Bellu.

„Není to tak, že bychom si chtěli zřizovat nějakou vlastní policii, ta městská funguje dobře a její práce si vážíme“ shodli se oba hlavní představitelé městských částí k návrhu změny zákona o hlavním městě.

S parkovacími zónami mají strážníci čas

Nyní je systém nastaven tak, že šéfové každého z 15 obvodních ředitelství podléhají řediteli městské policie, který se zodpovídá radě hlavního města, potažmo radnímu pro bezpečnost. Tím je Libor Hadrava (ANO).

„Ve chvíli, kdy začaly fungovat parkovací zóny, strážníkům odpadla značná část jejich agendy. Bylo by dobré, kdyby se mohli více věnovat jiným věcem, než je parkování,“ přeje si Bellu. "Abych třeba mohla říct: zítra máme koncert tam a tam a potřebovala bych pomoc tolika a tolika strážníků," doplnila Černochová.

Městská policie dlouhodobě řeší nedostatek strážníků, v Praze 3 podle starosty chybí 20 strážníků, v Praze 2 to je 25 a v první městské části 38 strážníků. Městské policii se dlouhodobě nedaří nabírat dostatek nových lidí, a to i přes zvyšování platů či nabídku náborových příspěvků a dalších benefitů.