Po 3. prosinci loňského roku, kdy byly hlavní objekty nádraží prohlášeny kulturní památkou, se dalo mluvit o zákopové válce, protože několik subjektů – včetně českých drah jako majitele většiny pozemků – podalo proti rozhodnutí rozklad: místo si totiž vyhlédl investor v čele se skupinou Sekyra Group k vybudování sídelního a administrativního komplexu pro 15 tisíc obyvatel.

Nádraží navíc stojí v cestě záměru žižkovské radnice vybudovat přes území čtyřproudou kapacitní komunikaci, tzv. Jarovskou spojku, která má Žižkov napojit na budoucí východní část městského okruhu. Do sporu o případné zbourání největší dochované funkcionalistické průmyslové stavby v Praze se však nyní vložil ministr dopravy Pavel Dobeš. Zastupitelům Prahy 3 sdělil, že do návrhu státního rozpočtu se nedostala původně plánovaná dvoumiliardová dotace na vybudování Jarovské spojky a není proto možné počítat s financováním výstavby s pomocí státu.

Hledá se využití

Místo Dobeše, který byl minulé úterý zaneprázdněn mimořádným zasedáním vlády, si nádraží na místě prohlédl jeho první náměstek Lukáš Hampl. „Myslím, že je trestuhodné, když tento pozemek není vůbec využíván a domnívám se, že je v zájmu všech stran, aby ty hodnoty, které tu jsou, už dále nechátraly, aby se revitalizovaly a začaly reálně využívat,“ řekl Hampl Deníku. Připomněl, že nádraží a přilehlé pozemky jsou stále ve vlastnictví českých drah a je v jejich zájmu – a tedy i ministerstva dopravy – aby byl tento majetek řádně využíván.

Právě budoucí využití budov – v případě, že nádraží zůstane status kulturní památky – představuje značný problém. Většina řešení se zdá být velmi nákladná a se špatnou či nulovou návratností. Určitou novinkou je návrh ministra kultury Jiřího Bessera, tlumočený na zastupitelstvu Dobešem, podle nějž má ministerstvo kultury zájem využít budovy nádraží jako depozitář pro Národní knihovnu. Konečné využití budov však podle Dobeše nadále zůstává otevřené. Požádal proto zastupitele, aby podpořili myšlenku vypsání mezinárodní architektonické soutěže na využití celého komplexu.

Ostraha zajištěna

K dotazům zastupitelů o zajištění bezpečnosti nádraží Dobeš řekl, že se dohodl s představiteli Českých drah na zajištění dostatečné ostrahy objektů. „Lze tak říci, že bezpečnostní rizika spojená s provozem budov do doby rozhodnutí o jejich budoucím využití, jsou eliminována,“ dodal ministr. Právě otázky bezpečnosti území nádraží jsou podle starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové pro občany přilehlých čtvrtí rozhodující. „Samozřejmě, že mají obavy, aby se nádraží nestalo místem, kde se budou shromažďovat bezdomovci nebo narkomani. My nemáme potřebu řešit nákladové nádraží tak, jak si všichni představují. My jen chceme, aby nám nevytvořilo nový problém,“ řekla Hujová Deníku. Podle ní představuje dnešní stav nádraží potenciální bezpečnostní problém. „Vždyť ty železné konstrukce přímo svádějí k rozřezání a odvezení do šrotu,“ dodala starostka. Po prohlášení Dobeše o zajištění ostrahy nádraží se však její obavy zdají být liché.

Opoziční zastupitel za Zelené na Praze 3 Matěj Stropnický řekl Deníku: Ministerstvo dopravy konečně prolomilo mlčení

close zoom_in Jak hodnotí opozice v zastupitelstvu Prahy 3 a sdružení Tady není developerovo posun v postoji Ministerstva dopravy k problematice Nákladového nádraží Žižkov, mj. vyjádřený na místě při prohlídce nádraží prvním náměstkem ministra Lukášem Hamplem?

Ústy náměstka Hampla při návštěvě nádraží prolomilo Ministerstvo dopravy léta lhostejného mlčení k otázce budoucnosti tohoto majetku. Do této doby projevily ČD svou péči „dobrého hospodáře“ akorát tím, že uzavřely pro stát velmi nevýhodnou a takřka nevypověditelnou smlouvu s developerskou firmou Sekyra Group. Nyní bude třeba najít způsob, jak tuto smlouvu vypovědět, protože plánovaná výstavba je architektonicky anachronická a z pohledu urbanismu zcela předimenzovaná – a vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na podobu a financování celého území. Věc se ovšem netýká jen Nákladového nádraží Žižkov, podobná je situace i na Smíchově a v Bubnech. Sdružení Tady není developerovo teď v rámci možností rozšíří svou působnost i na tato území.

Ministr dopravy Dobeš navštívil jednání zastupitelstva Prahy 3. Přesto, že nepředložil konkrétní návrh k řešení situace budoucího používání nádraží, jeho postoj se zdá jednoznačný. Bourání nádraží nyní nepřichází v úvahu. Je za tím jen skutečnost, že na výstavbu tzv. Jarovské spojky nejsou peníze?
Chci ocenit, že si ministr dopravy udělal i přes jednání vlády čas a na zastupitelstvo přijel, žádný jiný ministr tu za pět let, co jsem v zastupitelstvu, nebyl. Jeho návštěva navíc přilákala i senátorku za Prahu 3 Danielu Filipovou z ODS, která tu byla rovněž za uvedenou dobu poprvé. Ministr Dobeš nám sdělil v zásadě tři věci: zaprvé, že peníze na Jarovskou spojku prodlužující Olšanskou ulici na městský okruh nejsou a nebudou, a to ani na ministerstvu ani na magistrátu, zadruhé, že si ministr bourání budovy nepřeje a bude hledat způsoby, jak ji zachránit včetně vedení dialogu s ministerstvem kultury o prohlášení kulturní památkou a případného využití budovy pro potřeby Národní knihovny, a konečně zatřetí: ministr se osobně zasadí o to, aby byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž na celé území. Jeho vystoupení i dvě hodiny odpovědí na dotazy zastupitelů prokázaly, že problematice rozumí a věc ho zajímá.

Místostarosta Prahy 3 pan Sladkovský prohlásil: „Chceme sem přivést lidi bez aut". Předtím ale zdůrazňoval význam Jarovské spojky, která – ač bez napojení na další kapacitní komunikaci – by jistě přivedla do oblasti nové tisíce vozidel. Sladkovský si tak sám sobě odporuje, připomněla mu to opozice v diskusi?
Samozřejmě. Žižkovská koalice ODS-TOP 09 si neuvědomuje to, co je přece každému jasné dávno: protažením Olšanské ulice nedojde jen k tomu, že auta odvedeme z Prahy 3 ven, ale zároveň i k tomu, že sem další přivedeme. Co s nimi bude radnice dělat na Olšanském náměstí, kde žádnou novou komunikaci vybudovat nelze, ani kdo spojku zaplatí, už radnice neříká. Projekt Jarovské spojky je naprosto nerealistický a pro občany Prahy 3 dokonce rizikový.

Starostka Hujová se stále obává, že nádraží se stane útulkem bezdomovců, případně eldorádem pro zloděje kovů. Sám jsem hovořil se zástupci G4Securities, kteří uvedli, že pracují pro ČD. Kromě toho muž, který si nepřál být jmenován, mi sdělil, že má vlastní hlídače svého skladu zboží. Takže starosti paní starostky jsou bud liché, anebo si nezjišťovala skutečný stav věcí…
Paní starostka je úctyhodná dáma, nicméně její starosti jsou liché. Zeptal jsem se jí na zastupitelstvu, jestli existují studie prokazující zvýšenou kriminalitu na území nádraží v poslední době. Odpověděla mi, že takové studie neexistují a že její obava se týká budoucnosti, až České dráhy přestanou financovat ostrahu území. Ministr Dobeš vzápětí paní starostce slíbil, že osobně zajistí, aby České dráhy ostrahu území ponechaly v dosavadním rozsahu i nadále.

Prohlášení zastupitelstva k vystoupení ministra bylo mírně řečeno nečekané a poněkud neprofesionální. Předcházela mu alespoň diskuse, jak se k němu staví opozice?
Usnesení o nespokojenosti zastupitelstva se zdržením ministra Dobeše navrhla Michal Kucián z ČSSD poté, co zdůraznil, že zastupitelstvo je důstojný orgán. Máločím jsme se zesměšnili tolik, jako tím, že jsme nevzali v potaz skutečnost, že se ministr zdržel kvůli jednání vlády. Zastupitele Žižkov (nejen) sobě vysvětlení ministra plně uspokojilo a pro hloupý návrh sociálních demokratů jsme nehlasovali, prošel především hlasy stínové koalice ODS-ČSSD.