Podle mluvčí Anety Řehkové je důvodem zrychleného výběru firmy aktuální stav podpor kolejí, které vyžadují opravu v co nejkratší době. Firma má na opravu osm měsíců. „Rekonstrukce jednotlivých hal depa vozovny Žižkov je naplánovaná postupně po jednotlivých halách,“ řekla Řehková.

Nezkušený vítěz

DPP pro vybrání firmy na opravu podpěr zvolil takzvané poptávkové řízení, nikoliv otevřenou soutěž. Zákon takovou možnost umožňuje, protože DPP je takzvaným sektorovým zadavatelem a neplatí na něj přísnější limity hodnoty zakázky, podle kterých by musel vybrat otevřené řízení. DPP oslovil celkem pět firem: Eurovia, Hochtief, Hans Wendel, Strabag Rail a IM-stav Praha. Nabídku podaly jen poslední tři firmy.

Otevřená soutěž by přitom mohla DPP zajistit lepší cenu. „Obecně u veřejných zakázek platí, že se zvyšujícím se počtem uchazečů klesá i cena,“ říká Jiří Skuhrovec ze společnosti EconLab, která se zakázkám v Česku dlouhodobě věnuje.

Tendr vyhrála společnost IM-stav, která přitom na svých stránkách neuvádí žádné zkušenosti s prací s kolejištěm.

„V rámci poptávkového řízení byly osloveny společnosti, s kterými má DPP dobré zkušenosti,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku. Podle ní mohla firma prokázat kvalifikaci i přes jinou firmu, která se na zakázce bude podílet (podle aktuální legislativy je taková firma označena poddavatel). Podle registru smluv bude téměř polovinu zakázek provádět firma, která nebyla vůbec oslovena: Edikt.

IM-stav za poslední dva roky získal od DPP zakázky za 298 milionů korun, většinou šlo ale o drobné stavební práce. Největší zakázka až do této doby měla čtvrtinovou hodnotu.

Dopravní komplikace

Kvůli stavebním pracím bude muset DPP přesunout 13 dvojic tramvají z druhé nejstarší vozovny do Opravny tramvají, kde bude zajištěna údržba a jejich vypravení do pravidelného provozu. Kapacita vozovny je 50 dvojic tramvají.

Podle Řehkové už firma zajišťuje betonové prefabrikáty, které jsou pro tuto stavbu svým provedením odlišné od ostatních a jejich dodávka bude trvat zhruba měsíc.

„Vzhledem k termínu zahájení samotné stavby jsme vyhodnotili, že je zbytečné vypravovat tramvaje z Opravny tramvají, a tím zatěžovat provozně a personálně tento areál. Tento režim bude opět obnoven těsně před samotnou realizací stavebních prací ve vozovně Žižkov,“ řekla Řehková.