„Na naší škole již 15 let fungují přípravné třídy, kterými se snažíme překlenout úskalí počátku školní docházky dětí přicházejících z méně podnětného rodinného nebo sociálně znevýhodněného prostředí. Tutéž péči jsme chtěli ale poskytnout i mladším dětem, protože čím dříve si děti dovednosti osvojí, tím lehčí pro ně bude nástup do školy," vysvětluje ředitelka školy Irena Meisnerová.

Podporu při zřízení dětské skupiny našlo vedení školy v projektu ministerstva práce a sociálních věcí. Připojení k projektu vyplynulo z praktických potřeb školy, která se nachází v lokalitě staré zástavby Žižkova, pro niž je typická velká koncentrace romské populace a dětí ze sociálně slabých rodin.

Potřebují dostatek času na osvojení si všech návyků a dovedností

„Léta praxe nám ukazují, že děti z takového prostředí jsou v rámci základního školství dobře vzdělavatelné za předpokladu, že mají dostatek času na osvojení si všech návyků a dovedností. Proto jsme velmi uvítali možnost připojit se k projektu dětské skupiny, která poskytuje péči dětem již od tří let," pokračuje Irena Meisnerová.

Dětská skupina, kterou navštěvují děti od 3 do 5 let a působí v ní jeden pedagogický pracovník spolu s asistentem, může poskytnout péči maximálně 12 dětem. Funguje i s partnery z Rakouska a Německa.