Pražští plánovači hovoří o pilotním projektu, kdy bude v Praze vůbec poprvé kladen velký důraz na „opatření spojená s klimatickou změnou, a to zejména systém hospodaření s dešťovou vodou“. Uchazeči se mohou hlásit do 31. května. Předpokládaná hodnota zakázky činí dva miliony korun.

Nápad na celkovou proměnu Seifertovy ulice souvisí s nutnou rekonstrukcí tramvajové trati, kterou už od loňského roku kreslí Metroprojekt. Počítá se například s posunutím zastávky Lipanská na úroveň Sladkovského náměstí.

Ještě významnější dopad na cestující pak bude mít zřejmě přesun stanice Husinecká k náměstí Winstona Churchilla. Po desetiletí užívané názvy zastávek Husinecká a Lipanská patrně zmizí z dopravní mapy.

Prostor pro pěší i cyklisty

„Rekonstrukce trati je významnou příležitostí pro zvelebení celé ulice a její přiblížení více lidem. Zpracovatelé studie budou muset hledat rovnováhu mezi potřebami komfortu tramvajové dopravy, dostatečného prostoru pro pěší a cyklisty, nových stromořadí a nároky na parkování,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

„Věřím, že se rekonstrukce může stát dobrým příkladem, jak má být navržena významná městská ulice v době extrémních výkyvů počasí a vážných dopadů klimatických změn,“ dodal.

Revitalizace hlavní žižkovské tepny je spolu s rekonstrukcí navazující Táboritské ulice plánována na rok 2024. Do budoucí podoby ulice mohou mluvit i občané, a to formou online dotazníku.

Proměna má vyřešit především tři problémové body této části Žižkova. Jde o místo styku ulic Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Táboritskou a Chelčického ulicí a okolí obchodního centra Bezovka u Olšanského náměstí.