Současný předseda komise pro udržitelnou energii a klima Martin Bursík tvrdí, že ODS podle něj projekt špatně pochopila. „Kritiku nechci hodnotit politicky, v komisi jsem jako odborník. Předpokládané náklady všech opatření ve výši 231 miliard korun zahrnují i výdaje soukromého sektoru, podstatnou část jich pokryje nový dotační program EU. Podíl města na financování bude menšinový,“ řekl Bursík s tím, že peníze „z Bruselu“ má v rámci přípravy dokumentu přislíbené.

„Nedávno překročila cena emisních povolenek rekordních 50 eur (1250 korun) za tunu CO2. Předpokládá se, že v celé EU se za emisní povolenky bude platit v dopravě i ve stavebnictví, zatímco dnes je to pouze v průmyslu. Zbavování se závislosti na CO2 je cesta k úsporám,“ soudí autor ekologické strategie.

Také podle koalice se nemalé „počáteční investice“ Praze vyplatí a obyvatelům dlouhodobě pomohou udržet náklady domácností na energie na únosné úrovni i v budoucnosti.

„Už dnes je například cena emisních povolenek tak vysoká, že doba uhelná skončí nejspíše mnohem dříve než v roce 2038, jak předložila Uhelná komise. Přechod na obnovitelné zdroje energií a maximalizace energetických úspor se stává vedle ekologické motivace jasně racionálním ekonomickým rozhodnutím,“ prohlásil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN), který je za přípravu klimatického plánu odpovědný.

Podle něj město i jeho obyvatelé díky redukci emisí oxidu uhličitého jenom na povolenkách ušetří pět miliard korun ročně.

Potichu a bez oponentury

Koalice také upozorňuje, že řadu kroků v této oblasti už Praha realizuje nebo připravuje a využívá při tom moderní technologie. Příkladem může být pilotní projekt detekce zaplněnosti nádob na tříděný odpad, měření energetické náročnosti městských budov, začínající expanze dobíjecí infrastruktury pro elektromobily nebo chystané sdílení dat o obsazenosti P+R parkovišť na hranicích Prahy.

Kritici naproti tomu vytýkají údajně nedostatečné zvážení přínosů i dopadů jednotlivých opatření a také jeho předložení bez veřejné diskuse či odborné oponentury.

Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BHS, která obchoduje s cennými papíry, se mnohamiliardové výdaje bez jasné garance zdrojů financování pravděpodobně neobejdou bez tvorby dluhů. „To výrazně zatíží na mnoho let nejen rozpočet hlavního města, ale i rozpočty městských částí a městských společností,“ varoval.

Filip Dvořák (ODS), který je funkcionářem Hospodářské komory ČR i místní buňky v Praze 1, poukázal na riziko, že investice mohou ohrozit zásadní projekty jako je metro D. Za strategií nicméně stojí Hospodářská komora hl. m. Prahy. „Nejen kvůli zmíněné finanční částce jde v novodobé historii Prahy o naprosto bezprecedentní plán. Proto je až neuvěřitelné, jak rychle, potichu, bez intenzivní odborné debaty či oponentury a participace veřejnosti probíhá jeho schvalování,“ konstatoval Dvořák.

„V rámci dotačních programů EU i bankovního sektoru dochází k přesměrování toku dotačních, bankovních, investičních a provozních prostředků k projektům, které se soustředí na snižování CO2. Proto jsme se aktivně podíleli na přípravě plánu, který vnímáme jako nejrozsáhlejší ekologický a zároveň i investiční program v historii Prahy,“ prohlásil její místopředseda Petr Michal.