„Původně měla trvat až do dubna. Tím vznikl větší časový prostor na stavbu komplikovaného mostu v Průběžné ulici. Ten je spolu s novým nástupištěm částí nového přestupního uzlu v Zahradním Městě,“ říká Róbert Doboš, specialista stavební společnosti Swietelsky Rail CZ, která koridor s partnery buduje. Přípravné práce na mostě a nástupišti začaly už loni v létě. Nový most včetně nástupiště bude hotov do konce roku 2019.

Na přelomu února a března začne zkušební provoz na nové koleji 102, která měří přes tři kilometry. Obnoví se tím přímé spojení Vršovic s Malešicemi, od února přerušené vyloučením spojovacích kolejí. Na jedné straně bude kolej zapojena do „čekací“ koleje 107 a na druhé do traťové koleje Vršovice – Záběhlice odbočka. Z koleje 102 se napojí také Odstavné nádraží Jih, Depo kolejových vozidel a nákladiště.

Bezbariérový přístup v Edenu

Pod vznikajícími kolejemi se zároveň rekonstruoval most v ulici V Korytech, U Vršovického hřbitova a pro bezbariérový přístup cestujících na nové nástupiště v Edenu se stavěla část nového podchodu, nástupiště, kabelovodu a kanalizace. Tyto práce od lanového mostu, až po napojení traťového úseku Zahradní Město – Vršovice na Vršovice osobní nádraží, pokračují i nyní. Zahrnují svršek a spodek, zastřešení nástupišť, rekonstrukci mostů, stavby podchodů, technologické budovy, napájecí stanice a řady dalších stavebních objektů a provozních souborů.

Velký objem prací připadá i na osobní nádraží Vršovice, kde se začne od března demontáží části kolejiště liché skupiny v několika etapách. „Snesením části kolejí v březnu uvolníme staveniště pro zahájení rekonstrukce mostu v ulici Bartoškova. Současně začnou přípravné práce na dalších dvou mostech, a to v ulici Otakarova a přes Botič, a na prodloužení podchodu do Bartoškovy ulice. To ocení zejména obyvatelé Nuslí,“ vysvětluje Doboš. Hlavní stavební činnost zde pak začnou po vyloučení staničních kolejí.

Swietelsky Rail CZ na osobním nádraží vybuduje pod kolejemi i v nástupištích také kabelovod, navazující na novou technologickou budovu. U portálů tunelů k hlavnímu nádraží se už demontují některé koleje. Práce zde vyvrcholí v květnu, kdy se snesou koleje 7 až 19 a začnou práce na podchodu, železničním spodku a svršku. „Novinkou projektu se stalo 4. ostrovní nástupiště ve Vršovicích, ke kterému jsme projektovou dokumentaci obdrželi před několika dny. Investor také změnil povrch a konstrukci zastřešení nástupišť. Ve Vršovicích má zámkovou dlažbu nahradit velkoformátová dlažba žulová a v Edenu a Zahradním Městě zase velkoformátová betonová dlažba,“ doplnil Doboš.

Stavba je druhou etapou optimalizace metropolitní železnice ze stanice v Hostivaři, jejíž přestavba již dříve skončila, ve směru na hlavní nádraží. Pro trasování nové čtyřkolejné trati se využívá prostor bývalého seřaďovacího nádraží ve Vršovicích. Vzniká také nová stanice na Zahradním Městě a zastávka v Edenu, nedaleko stadionu Slavie. Nástupiště na Zahradním Městě vzniknou přímo nad rozšířeným podjezdem v Průběžné ulici, v němž budou zastávky tramvají. Trať přes Strašnice bude zrušena.

Sdružení Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ má na dokončení stavby mají 44 měsíců. Stavba začala loni v květnu.