Deníku postoj města potvrdil ředitel magistrátního odboru dopravy Libor Šíma. Podle něj je důvodem především plánovaná výstavba městského okruhu, během které město hodlá k odvozu zeminy využít železnici.

Jde o necelé čtyři kilometry trati od výhybky číslo 7 v Malešicích do konce kusé koleje číslo 65 ve stanici Praha-Žižkov. Správa železnic přitom trať odřízla od sítě už loni v listopadu při opravě malešické tratě po nehodě, když výhybku číslo 7 neobnovila.

Ministerstvo dopravy tehdy mylně tvrdilo, že trať na Žižkov už je zrušená. Pasivní roli sehrál Drážní úřad, který dle svého vyjádření neobdržel od Správy železnic písemné ohlášení stavby. Deníku sdělil, že byl informován telefonicky.

Stavební zákon s ohlášením počítá a mluví o obnově původního stavu. „Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno,“ píše se v zákoně. Drážní úřad nicméně tvrdí, že odstranění výhybky a části celostátní tratě bylo legální.