Závislost na alkoholu u žen je čím dál častějším jevem. Proč?

Z tématu přestává být takové tabu jako v minulosti. Více se o něm hovoří a dochází k pomalé destigmatizaci. Ale skutečně pomalé, není to nic, co by způsobilo prudké zlepšení, a společnost je stále schopna více akceptovat opilého a pravidelně pijícího muže než ženu. Platí však, že ženy chodí častěji než dříve do léčby a zvyšuje se postupně jejich zájem svůj problém řešit, nikoli ho nadále skrývat.

Lze říci, jaké skupiny žen tento problém postihuje?

Některé skupiny začínají být zřetelnější. Chodí k nám i ženy do 25 let. Zde je problém často otázkou nezvládnutých témat dospívání, nároků spojených se školami, nástupy do práce či vstupu do delších vztahů.

Jak jsou na tom ženy v satelitech okolo velkých měst?

To je zajímavá skupina. Tyto ženy jsou odříznuté od světa. Malé děti a jejich rozvoz do škol, na kroužky, manžel doma pouze večer a někdy ani to ne. Prostě témata sociální izolace, osamělosti a přerušených vazeb. Někdy smutné obrázky žen, majících za sebou do té doby úspěšné fungování, perspektivu. Jen těžko zvládají život satelitních městeček.

Existují ještě nějaké další skupiny?

Klasickou skupinou jsou ženy řešící úzkosti a deprese alkoholem. Případně kombinací léků a alkoholu. Věkově obvykle po čtyřicítce a ekonomicky aktivní. Další skupinu tvoří ženy, které se snaží zvládnout prostě vše. Být skvělou matkou, postarat se o děti a rodinu. Také dělat úspěšnou kariéru, nepřijít o sociální vztahy a život, na který byly zvyklé. Je neuvěřitelné vidět, jak tvrdě o splnění svého snu bojují. Nároky a důsledky pak bývají také velmi tvrdé.

Jsou tedy více ohrožené ženy ve velkoměstech?

Ano. Rizikem je místo s větší hustotou osídlení. Vyšší mzda, lepší postavení srovnatelné s mužem nemusí mít, jak se zdá, jen kladnou stránku. I náš životní styl se do toho zásadně otiskuje. Všechny nároky na moderní a emancipovanou ženu. Nároky na to, jak musí vypadat, jak má být oblečená, co vše má zvládat. To není velmi často k žití a neodpovídá realitě i lidským možnostem. Časopisy plné úspěšných a obdivovaných, u kterých velmi často nezazní, co za to platí a jak opravdu žijí. Tento často vylhaný profil a definice úspěšné ženy vytváří obrovský tlak, který je těžký ustát a vzdorovat mu.

Jak moc je léčba u takto závislých žen úspěšná?

Pokud jsou mladší a přijdou dříve, není problém pomoci třem z pěti. Pokud ale dorazí pozdě, mají za sebou dlouhou pijáckou kariéru a současně ne úplně dobré sociální zázemí a podporu rodiny, šance je menší. Bohužel u těžších případů není vyšší než 30-40 % úspěšně vyléčených. To je ale dobré číslo. Adiktologie proto není nějakou neúspěšnou popelkou. Naopak se ukazuje, že dokážeme pomoci poměrně širokému spektru pacientů i v poměrně těžké situaci. Zásadní je jejich motivace a nastavení a podpora okolí.

Čtěte také: Popíjející matku dítěte na služebnu odnášeli. Nadvakrát!