Sedm promile je podle odborné literatury již smrtelná dávka. Vážné život ohrožující stavy mohou nastat už při dosažení pěti promile – a většina lidí upadne do bezvědomí nebo hlubokého opileckého spánku už ve stavu, kdy se hladina alkoholu v jejich krvi blíží čtyřem promile.

Šalek připomněl, že sedm promile je nejvíc, co kdy bylo u nás ženě naměřeno. V „mužské kategorii" je českým rekordmanem traktorista ze Semilska. Když jako řidič fekálního vozu v květnu 2005 havaroval, nadýchal bezmála osm promile. Opakované testy následně potvrdily, že nešlo o poruchu přístroje.

Třebaže si žena přivodila zdravotní problémy konzumací alkoholu, a tedy vlastním přičiněním, pro její rodinu zřejmě tento incident nebude znamenat vážnější finanční újmu. Lékařskou péči podle všeho uhradí zdravotní pojišťovna a po pacientce bude nemocnice požadovat pouze úhradu regulačního poplatku. Rekordní popíjení se jí tedy prodraží o tolik stokorun, kolik dnů pobude v nemocnici. Kdyby se opila „umírněně" a kvůli podnapilosti byla převezena k vyspávání z opice „pouze" na záchytku, která funguje ve stejné nemocnici, vyšlo by ji to podstatně dráž. Ne na stokoruny, ale na tisíce.