Jak Lenka vzpomíná na svůj rok kralování? Nejen na to odpověděla v rozhovoru pro Pražský deník.

Jak po roce vzpomínáte na soutěž Žena regionu, kterou jste vyhrála?

Soutěž byla pro mne příležitostí poznat spoustu mimořádných žen. Každá z nominovaných byla velmi aktivní žena, která dělá něco nad rámec svých běžných povinností a zaslouží si obdiv. Ženských vzorů, zvláště těch žijících, je v našich médiích žalostně málo, a proto je soutěž velkým přínosem a inspirací ostatním. Všichni máme ve svém okolí ženy, které dosahují mimořádných výsledků 
v zaměstnání, podnikání nebo v práci v neziskovém sektoru, ale kde se o nich dozvíme? Proto je soutěž Žena regionu skvělou příležitostí se s takovými ženami seznámit.

Mezi dalšími nominovanými byly ženy, které se například starají o lidi s různými druhy postižení. Bylo pro vás překvapením, že jste vyhrála vy jako podnikatelka?

Vážím si všech lidí, kteří pomáhají potřebným. I svojí prací v naší neziskové organizaci podporuji ženy, které chtějí rozvíjet svůj potenciál. 
A nejsem v tom sama. Desítky zkušených žen – mentorek, opravdových osobností z různých oblastí byznysu i neziskového sektoru každoročně věnují svůj volný čas sdílení svých zkušeností se stovkami dalších, zejména mladých žen, aby získaly větší sebedůvěru, naučily se lépe vyjednávat, nebály se začít podnikat, našly si způsob, jak se stát ekonomicky nezávislými a současně sladit svůj osobní a rodinný život. A věřte mi, není to lehký úkol. Jen na loňském pátém ročníku Equal Pay Day jsme předaly znalosti a konkrétní zkušenosti téměř 1500 ženám a myslím, že právě jejich podpora rozhodla o tom, že jsem v soutěži získala tak velkou důvěru. Ženská solidarita je jedním z hlavních principů, které při svých aktivitách prosazuji a jsem ráda, že se v tomto případě projevila. Ráda připomínám motto Madeleine Albrightové, že 
v pekle existuje zvláštní místo pro ženy, které nepomáhají ostatním ženám.

close Předávání Ocenění Žena regionu paní Lence Šťastné za účasti senátora Tomáše Kladívka. Senát PČR 25.března. zoom_in Máte za sebou rok kralování jako Žena regionu. Co vám to přineslo?

V posledních pěti letech věnuji veškerý volný čas práci pro Business & Professional Women Praha II, kterou jsem založila – nemám ve zvyku prosazovat jen svoji osobu, ale organizaci jako celek, protože je plná velmi zajímavých a inspirativních žen.Toho, že mne některé z nich do soutěže nominovaly, si velmi vážím. Beru to hlavně jako poděkování za práci. Ocenění zcela jistě říká, že práce dává smysl, 
a motivuje mě k dalšímu rozvoji aktivit. Ráda bych třeba 
v očích veřejnosti změnila pohled na pojem „podnikatelka“. Pro mnohé je to stále jen žena v kostýmku a s mobilem na uchu, která má ve své firmě alespoň sto zaměstnanců. Zapomíná se přitom na všechny šikovné ženy, které třeba pečou výborné koláčky nebo vyrábí šperky a z malých dílniček v koutku bytu se vypracovávají postupně k jednomu či dvěma zaměstnancům. To jsou příběhy, které inspirují a motivují další, aby se postavily na vlastní nohy a staly se nezávislými.

Díky soutěži jste se zviditelnila nejen vy, ale samozřejmě také vaše organizace Business 
& Professional Woman. Jak právě ona profitovala z vašeho vítězství?

Myslím, že došlo k dalšímu zviditelnění naší organizace. Přišlo několik desítek nových členek, vznikly nové kluby 
i v regionech a já mám velkou radost, že ženy chápou nutnost vzájemné podpory, učí se vytvářet si vlastní skupiny 
a sítě, jsou otevřené mentoringu jako nástroji osobního rozvoje. Velmi mnoho našich členek prošlo již významnou pracovní změnou – po dlouholeté práci v nadnárodních společnostech se z nich staly poradkyně, lektorky, koučky, programátorky, majitelky farem nebo řemeslných dílen, zakladatelky neziskových organizací nebo nadačních fondů. Jejich koncentrované zkušenosti jsou pro ostatní ženy velmi obohacující, protože neváhají upozornit i na chyby, kterých se na své cestě dopustily, a ukázat způsob, jak se jich vyvarovat. Tímto unikátním způsobem předávání zkušeností – takzvaný speed mentoringem – jsme podpořily celou řadu konferencí, působí také jako velmi dobrý nástroj pro propojování neziskového sektoru s byznysem.

Pro vaše členky jste se stala jistě motivací, kam to úspěšná žena může dotáhnout. Zúčastní se některá z nich i letošního ročníku?

Věřím, že naše členky soutěž Žena regionu se zájmem sledují. Nevím, zda se některá chystá přihlásit sama, ale já každoročně několik žen nominuji a letos tomu nebude jinak.

close Předávání Ocenění Žena regionu paní Lence Šťastné za účasti senátora Tomáše Kladívka. Senát PČR 25.března. zoom_in Dala jste si na Nový rok předsevzetí?

Mé osobní předsevzetí se velmi kryje s tím, co bych si přála pro naši organizaci. Každoročně, již pět let, organizujeme prakticky bez veřejné finanční podpory Equal Pay Day, na kterém zdarma podporujeme ženy v hledání cest a nástrojů ke snížení velmi vysokého platového rozdílu mezi muži a ženami za stejnou práci. Akce patří k největším v Evropě a mým každoročním předsevzetím je, že udělám vše pro to, abych získala finanční zdroje, které nám umožní v této aktivitě pokračovat, protože ohlasy žen, které pěti ročníky prošly, jsou úžasné. Od nového nasměrování až po absolutní životní změnu. A veřejnou diskuzi, kterou v době kampaně vyvoláme, pokládám také za velmi užitečnou. Řada zaměstnavatelů si uvědomí, jak velmi demotivační je nerovné odměňování, a hledá cesty, jak si ženy ve svých firmách udržet. Smyslem akce je také podpora žen k zahájení podnikání a jeho chápání jako nového životního stylu, který umožňuje využít vlastní kreativitu, být nezávislou, ale také zvolit si flexibilní pracovní dobu a vytvořit lepší podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Kdy se mohou Pražanky přijít na vaši akci podívat?

Příští ročník této akce bude 
17. a 18. dubna 2015, všechny ženy jsou srdečně zvány.

Jak byste motivovala ženy, které za sebou mají práci i úspěchy, ale třeba o sobě ještě trochu pochybují, aby se přihlásily?

Ženy dosahují ve své práci 
i v jiných činnostech úžasných výsledků, jsou obětavé 
a bez říkání podávají pomocnou ruku potřebným. Je jen škoda, že o sobě dávají tak málo vědět. A tak, milé ženy, neváhejte a přihlaste se do soutěže Žena regionu. Zcela jistě se stanete inspirací pro řadu jiných, které zatím váhají.

Soutěž Žena regionu ve zkratce close Z celostátního finále Ženy regionu 2013 s vyhlášením výsledků. zoom_in Vyjádřit veřejné uznání ženám, které dokáží svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich životy. Takové je poslání soutěže Žena regionu, která je vyhlašována již od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu.

Nominace můžete posílat až do 3. února. Více informací k soutěži naleznete na webu www.zenaregionu.cz.

Čtěte také: Úspěšná žena musí být houževnatá. A nesmí se bát vykročit o krok z řady