Účastníci sporu, kteří se napadali slovně i fyzicky, si nechali domluvit a uposlechli výzvy, aby se v klidu rozešli. Pouze 31letá obyvatelka metropole se agresivně pustila do strážníků. „Policejní stát, to jste drsný, víte, kdo já jsem? Svlíknu vás z uniformy, zítra jste bez práce, dám to všechno do novin! Zabijte mě, nebo já zabiju vás,“ zaznamenali její hrozby členové hlídky.

Na výzvu, aby ukázala doklady, sice žena předložila občanský průkaz – náhle ale vytáhla pistoli a zamířila na strážníky. V té chvíli už šla zdvořilost stranou. Žena byla za pomoci tvrdých chvatů odzbrojena a spoutána. Následně vyšlo najevo, že se oháněla plynovou pistolí. Své jednání nyní musí vysvětlovat policistům.