„Tato schopná žena zvolila tolik potřebnou službu v době, kdy měla plný nárok na odpočinek," připomněl za Vězeňskou službu ČR koordinátor vězeňské duchovenské péče pro duchovní službu Bohdan Pivoňka. „Během svého života působila v náboženských obcích Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou, Hlinsku v Čechách, Chotěboři, Heřmanové Městci a Drahotuši, ale také pak jako vedoucí tajemnice diecézní rady v Olomouci a jako tajemnice ústřední rady a ředitelka úřadu ústřední rady. Byla rovněž farářkou náboženské obce Praha-Libeň a obce v pražských Kobylisích. Místo zaslouženého odpočinku se však rozhodla věnovat se odsouzeným ženám," shrnul Pivoňka působení obětavé farářky.

Čtěte také: Zemřel přední český sociolog Miloslav Petrusek

Ženy, které se ocitly za mřížemi, ať už ve vazbě, anebo ve výkonu trestu, u ní nalézaly pochopení a lásku – představitelé vězeňské duchovenské služby ale oceňují, že Hana Vojancová současně nepřehlížela fakt, že do současné zoufalé situace se dostaly samy. „S velikým citem dovedla podnítit jejich zájem dělat něco dobrého, něco, co by bylo přínosem pro širší okruh lidí," podtrhl Pivoňka. Projevilo se to zvláště právě v činnosti pěveckého kroužku. Nácvik lidovek, ale i spirituálů a koled (a u nadaných žen také podpora v učení základům hry na klavír či jejich vlastní básnické tvorby) pomáhaly nejen krátit pomalu plynoucí čas za mřížemi, ale ženám pykajícím za své životní přešlapy rovněž pomáhaly objevit potěšení z toho, co udělají pro druhé. „Ona v mém nitru probudila naději," potvrdila jedna z odsouzených žen v Řepích.

S odchodem Hany Vojancové jí započaté dílo nezmizí. Ve vedení pěveckého sboru pokračuje ruzyňský kaplan Daniel Pfann z Českobratrtské církve evangelické.