Petrusek, který trpěl dlouhodobými zdravotními potížemi, také v devadesátých letech předsedal Masarykově československé sociologické společnosti. Byl rovněž prorektorem Univerzity Karlovy.

Petrusek vystudoval v letech 1954-1959 filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jeho diplomová práce nesla název Světový názor T. G.Masaryka. Absolvoval dvouletou základní vojenskou službu (1959-1961). Poté se stal vyučujícím filozofie a formální logiky na Pedagogickém institutu ve Zlíně, věnoval se však i sociologii, která byla v té době jako věda silně omezena.

Petrusek byl také jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla. Byl členem poradní skupiny prezidenta. Zasloužil se o rozvoj Karlovy univerzity, za což byl v roce 1997 oceněn. Před třemi lety obdržel také zlatou medaili Masarykovy univerzity v Brně.

Profesor Petrusek patřil k nejvýznamnějším osobám české sociologie. Jeho jméno nesou desítky odborných publikací, napsal řadu článků do českých i světových periodik.

Těsně po úmrtí profesora komentoval smutnou zprávu i studentský časopis Univerzity Karlovy Ukáčko. „Profesor byl mezi studenty FSV velmi oblíbený, jeho kurzem Úvodu do sociologie prošly tisíce studentů všech oborů, od ekonomů po politology či žurnalisty. Vždy si proto zakládal na tom, aby sociologie nebyla chápána jen jako nudná teoretická disciplína," napsali studenti.

Co o sobě napsal profesor Petrusek

Obvykle jsem pokládán za „akademického" či „teoretického" sociologa, což odpovídá jen zčásti skutečnosti a velice málo mému přání: vždycky jsem si přál být „služebníkem užitečným", ale ne vždy se mi to dařilo. Někdy ve škole, někdy ani tam ne úplně. A tak svůj akademismus a tradicionalismus spojuji s láskou k literatuře a umění vůbec a snažím se je včlenit do každého přemýšlení o společnosti, lidech kolem mě a „velkých" i „malých dějinách". Snad proto i ve volných chvílích kreslím na úrovni uchazeče o studium na Akademii z roku 1888 a poslouchám hudbu, které rozumím.

Poměrně dlouhý život, který mně byl dán, mě naučil jakési nekonfliktnosti. Neusiluji o vítězství ve „vědeckých válkách" o paradigmata a módy, které přicházejí a odcházejí, a už vůbec ne v mezilidských sporech, jimiž si zbytečně ubližujeme v tom krátkém čase, jímž smíme svobodně nakládat. Rád bych naplnil biblické – cokoliv jsi jinému dal, sobě jsi dal… ale nevím, kolik toho na rozdávání ještě mám. / Zdroj: oficiální stránky Petrusek.cz