Zapojil se do výzkumu kosterních pozůstatků Karla IV. a ještě letos se zúčastnil oslav 700. výročí narození tohoto českého krále a římského císaře. Lékař a bývalý děkan 1. lékařské fakulty Zima si profesora Čiháka pamatuje ještě jako student medicíny.

Byl významnou osobností nejen fakulty, ale celé univerzity

„Zkoušel mě z anatomie tak, že zatřepal v sáčku se zápěstními kůstkami, jednu z nich vytáhl a já ji musel poznat," vzpomínal současný rektor univerzity, který později zažil Čiháka na fakultě jako respektovaného pedagoga a odborníka. „Velmi jsem si ho vážil pro jeho lidské vlastnosti i odborné znalosti ve srovnávací a vývojové anatomii," řekl  Zima. Čihák byl podle něj významnou osobností lékařské fakulty i celé univerzity.

Čihák svými poznatky mimo jiné posunul možnosti operací svalů ruky a dalších orgánů a přispěl ke správnému chápání hybnosti páteře. Byl dlouholetým přednostou Anatomického ústavu, později se stal emeritním profesorem.

Čtěte také: Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová