Dál pokračuje celoroční výluka mezi Libní a Běchovicemi a do několika let má projít rozsáhlou rekonstrukcí i trať z hlavního nádraží do Hostivaře, informoval server Českénoviny.cz.

Oddělenívlaků Sod dálkové dopravy

„Z Hostivaře k mostu přes Průběžnou ulici půjde trasa trati zhruba v původní stopě. Za mostem se ale nestočí ke Strašnicím jako dosud. Bude přeložena do přímého směru se stávajícím nákladovým nádražím Praha-Strašnice. Do své původní trasy se trať vrátí u mostu, pod nímž končí ulice U Slavie. Až k vinohradským tunelům bude trať sledovat současnou stopu a bude opět dvojkolejná,“ řekl Deníku Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Hlavním cílem modernizace trati, jejíž náklady se odhadují na devět miliard korun, je oddělení regionální a dálkové dopravy. To zajistí úprava souběžné dráhy vedoucí z Malešic. „Souběh těchto tratí vytvoří provozně čtyřkolejku, která bude sloužit pro vlaky na IV. koridoru a pomůže oddělit příměstskou dopravu od dálkové,“ upřesnil Šťastný.

Dvě nové zastávky

Důsledkem má být zkrácení intervalů na trase a zrychlení obou typů vlaků. Ty budou také stavět častěji než v současnosti. Na zmodernizované trati budou zřízeny dvě nové stanice – jedna ve Vršovicích, druhá na Zahradním Městě. Zrušena naopak bude zastávka Strašnice. Podle Ropidu díky tratím dojde k lepšímu propojení železniční dopravy a MHD.

„Stanice Eden zajistí přímý přestup na autobusy a tramvaje, stanice Zahradní Město rovněž. Přestupní vazby mezi železnicí a MHD se tak výrazně zlepší,“ tvrdí mluvčí Ropidu Filip Drápal. Zastávka Eden bude v neposlední řadě sloužit také fotbalovým fanouškům, jelikož se bude nacházet v bezprostřední blízkosti nového stadionu Slavie.

Zahájení stavby závisí na výši finančních prostředků, předpoklady SŽDC hovoří o roce 2012. „Je již zpracována přípravná dokumentace pro územní řízení a projednávají se doklady pro jeho zahájení. Rekonstrukcí projde železniční spodek včetně mostů a propustků a odvodnění, železniční svršek, což jsou koleje a výhybky, dále sdělovací a zabezpečovací zařízení a trolejové vedení stejnosměrné trakce,“ doplnil Šťastný.