Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na vypracování projektu železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla (LVH). Jde o poslední stupeň projektové přípravy před zahájením samotné stavby. Ta by měla odstartovat za tři roky.

V tendru jde o zakázku na „zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby“. Předpokládaná cena přesahuje sto milionů. Součástí dokumentace bude i digitální model stavby (BIM).

Připravovaná novostavba je součástí chystaného železničního spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Dvoukolejná trať se za stanicí Praha-Ruzyně stočí přes novou stanici Dlouhá Míle k terminálům 1 a 2 a v samotném letištním areálu se zanoří pod zem do stanice Praha-Letiště Václava Havla. Nové nádraží bude disponovat dvěma kusými kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou podchody k oběma terminálům.

Trať by měla vést i směrem na Kladno přes odbočku Jeneček, čímž vznikne velká smyčka. Pražský deník proto zaslal Správě železnic dotazy k průjezdnosti letištního nádraží. „Správa železnic projekt tzv. Zaokruhování, které v budoucnu umožní pokračování vlaků přes stanici Praha-Letiště Václava Havla, samozřejmě připravuje. Aktuálně se zpracovává záměr projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí. Vypsaný tendr počítá s ukončením na LVH, ale vše je zkoordinováno pro budoucí propojení,“ reagovala mluvčí SŽ Nela Friebová.

Jízdní doba mezi centrem Prahy a letištěm se předpokládá okolo 25 minut, do Kladna by cesta měla trvat půl hodiny. Přípravu projektu Správa železnic úzce koordinuje s Letištěm Praha. České metropole tvoří spolu s Dublinem dvojici jediných letišť podobné velikosti v Evropě, která nemají kolejové spojení s centrem města.

Letiště Praha a Správa železnic nedávno také vypsaly společný tendr na projektové práce, které souvisejí se zvýšením kapacity letiště a napojením terminálů na železnici. Konkrétně jde o projekt na nové pojezdové dráhy a odbavovací plochy pro letadla u chystaného nového terminálu, pod nimiž povede železniční tunel.