Důvodem omezení je výstavba přeložky plynového vedení mimo topnou sezonu, snášení stávající konstrukce železničního mostu a uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. Most bude součástí nové stanice Praha-Zahradní Město.

Stanice bude umístěna přímo na mostní konstrukci nad zmíněnou ulicí. Na mostě bude část nástupišť a přístupy na ně, tedy rampy, schodiště, eskalátory a výtahy, dále zastřešení a trakční podpěry. Stávající úzký prostor pod mostem bude rozšířen, ve stanici bude vybudován terminál s přímým přestupem na městskou hromadnou dopravu. V podjezdu bude nově i čekárna a odbavovací prostory.

Provoz tramvají bude na měsíc přerušen v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař. „Všechny spoje linky číslo 22 budou ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická),“ píše pražský dopravní podnik (DPP) na webu. „Linka číslo 26 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí, kde bude ukončena,“ dodává DPP s tím, že noční linky 97 a 99 skončí na zastávce Nádraží Strašnice (nástupní Radošovická).

V trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Korytná – Zahradní Město – Centrum Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude jezdit náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka číslo X26 a v nočním provozu linka číslo X99). Autobusové linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město. Linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195. Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech). 

„V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena autobusová linka číslo X101 (všechny zastávky jsou v pravidelných zastávkách linky číslo 101). V trase Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka číslo X175 (všechny zastávky budou v pravidelných zastávkách linky číslo 175),“ informuje dopravní podnik o dalších změnách v MHD.

A jak se stavba železničního koridoru dotkne automobilové dopravy? Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická) v době Po–Pá 6:00–10:00 a 14:00–19:00. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Velké komplikace mohou nastat první srpnový víkend, kdy bude uzavírka kolidovat s celkovým uzavřením nedalekého lanového mostu na Jižní spojce. Technická správa komunikací (TSK) zde provede druhou fázi zkoumání stavu mostu.