Chirurgové dvěma pacientům implantovali titanové mikroimplantáty, takzvané stenty nové generace. „První operaci provedl docent Jiří Pašta a druhou operaci doktorka Andrea Janeková. Oba mikrochirurgické zákroky proběhly v naprostém pořádku a pacienti se po operaci cítili skvěle,“ uvedla Kateřina Veselá z Očního centra.

Nová metoda pomáhá pacientům obnovit přirozený odtok tekutin z oka a řídit tak jejich nitrooční tlak. V rámci operace chirurg zavede pacientovi do oka vždy dva takzvané stenty. Operace je prováděna ambulantně v místním znecitlivění. Po zavedení pacient stenty nevidí ani je necítí.

„Jsem velice hrdý, že naše oční klinika měla příležitost stát se prvním soukromým centrem, které mohlo tuto novou metodu uvést do praxe a nabídnout ji prvním pacientům,” řekl ředitel Očního centra Adam Janek.

Zelený zákal neboli glaukom vzniká nejčastěji v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku a dochází při něm k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože zrakový nerv v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do lidského oka, jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.