Součástí vize chytrého města je i ozeleňování tramvajových pásů. Zatravnění nejenže výrazně snižuje prašnost, ale na rozdíl od asfaltových či betonových pásů nevytváří tepelné ostrovy, čímž výrazně vylepšuje mikroklima města. Nemalým přínosem je i fakt, že opravu tramvajové tratě na zatravněném svršku je možno zrealizovat rychleji než opravu tratě zaasfaltované, která zabere podstatně více času, je dražší, hlučnější a prašnější.

BUSPRUH NA MAGISTRÁLE. Ulice 5. května v Praze po úpravách
Nepříjemné překvapení. TOP 09 stopla reformu buspruhů i napodruhé

Projekt „Genofondy pro města a krajinu“ je zaměřen na ozeleňování tramvajových tratí a dalších dopravních staveb, nebo pásové zeleně vybranými rostlinnými druhy, které mohou díky své odolnosti vůči extrémním teplotním výkyvům či klimatickým změnám prodloužit funkčnost a životnost výsadby. V současnosti běžně používané trávníky nejsou odolné vůči extrémnímu počasí. Rychle usychají a neplní tak svoji estetickou ani ekologickou funkci.

Osevní směs bude jen pro nás a Slováky

„Letos jsme zrekonstruovali či opravili 12,5 km tramvajových tratí, připravujeme a stavíme nové, ale dbáme přitom na estetiku a ekologicko-klimatickou stránku. Děláme z Prahy chytré město 21. století. Chci, aby DPP byl vlajkovou lodí v používání moderních technologií a nových postupů. V tomto případě poskytne unikátní osivo, které bude odolné i v extrémních podmínkách provozu a celoročních změn počasí. Věřím, že se nám podaří získat téměř bezúdržbové a stálezelené tramvajové pásy, které sníží prašnost a teplotu v rozpálených letních pražských ulicích, zlepší mikroklima v hlavním městě, poskytnou propustnou plochu pro dešťovou vodu a pohltí hluk provozu na kolejích,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

Tramvajová trať z Kobylis do Bohnic. Kobyliské náměstí.
Praha chystá další tramvajovou trať. Spojí Kobylisy a Bohnice, skončí u lanovky

Výzkumníci ve spolupráci s dopravním podnikem oseli první tři testovací políčka v tramvajových smyčkách Sídliště Řepy, Spořilov a u depa metra v Hostivaři o celkové ploše 270 m2. Semena v testovaných i připravovaných unikátních osevních směsích pochází z odolných odrůd rostlin, které odborníci nasbírali za uplynulých 25 let na různých lokalitách v ČR. Vzhledem ke složení směsí z původních druhů typických pro naši republiku a testování na skutečných tramvajových tratích v Praze bude jejich použití omezeno pouze na jiná města a lokality v ČR, nebo na Slovensku. 

Úsek 511 Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Vizualizace z roku 2010.
Nejasnosti v rozhodování o okruhu. Magistrát je podle ministerstva podjatý

„Travnaté a zcela otevřené pásy budeme v Praze dále rozšiřovat v souladu s koncepcí povrchů tramvajových tratí schválenou Radou hl. m. Prahy. Objeví se, za podmínky nalezení financí na péči o trávníky, výhledově např. v Poděbradské či Koněvově ulici i dalších místech, všude tam, kde plní městotvornou funkci. Budu jen rád, pokud se pro tramvajové pásy podaří najít takovou rostlinnou skladbu, která ustojí současné vrtochy počasí, a ještě nám umožní ušetřit náklady za údržbu zeleně,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.