Zahrádkáři z této lokality však oponují, že se zde domy stavily už od padesátých let.

Zahrádkářská kolonie Nová Ves v těsné blízkosti Prokopského území je v územním plánu vedena jako zastavitelné území již několik let. „Ke změně ze zeleně na zastavitelné území došlo pod tlakem zahrádkářů, se souhlasem městské části,“ říká zastupitelka Zuzana Drhová (SZ). Podle Zelených by se měla osada změnit zpět do kategorie zeleně.

Podle zelených je však území pro zástavbu naprosto nevhodné. Leží totiž v těsném sousedství přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, má nevyřešenou dopravní obslužnost, jezdí se sem přes Prokopské údolí a vybudovat zde potřebnou infrastrukturu by bylo finančně náročné.

Názor zelených však zahrádkáři odmítají. „ Nevím, jak si představují to udělat. Osada má vlastní historii, kterou nelze z plánu vymazat,“ brání se Daniela Procházková, jedna z majitelů pozemků. „Je zde třeba i ceněná Pařízkova vila,“ dodává.

„Důvodem pro přeměnu tohoto přírodně citlivého území na obytné nebyl veřejný zájem, ale čistě spekulativní zájme těch, kteří si v 90. letech pozemky koupili a teď je chtějí zpeněžit jako parcely,“ míní Drhlová. Kritizuje také, že se Praha 13 proti zájmům parcel, jednoznačně nepostavila, s jejich zájmy spíše souhlasí, a nechává vše v tichosti projít.

„Rozhodně nenecháváme v tichosti nic projít. Já jsem proti výstavbě na Nové Vsi,“ tvrdí místostarosta Prahy 13 David Zelený (ODS). „Tedy do té doby, než tam bude hotová infrastruktura,“ dodává posléze.

Právě argument, že výstavba infrastruktury a inženýrských sítí již začala, používá radnice ke své obhajobě. „Stavba infrastruktury umožní výstavbu rodinných domků a jejich dopravní obsloužení,“ tvrdí radnice.

Vzhledem k tomu, že stavba již natolik pokročila a ke změně území na zeleň by byl nutný souhlas majitelů pozemků v kolonii, považuje radnice změnu území na zeleň za téměř nemožnou. „S připomínkou strany zelených se neztotožňujeme, proto jsme i do svých připomínek k územnímu plánu nezahrnuli,“ řekl Deníku Samuel Truschka, mluvčí Prahy 13.

Zahrádkáři přitom věří, že všechny neduhy Nové Vsi vyléčí právě dostavění infrastruktury. „Osada se zkultivuje. Nebudeme muset jezdit přes Prokopské údolí, ale napojíme se na sídliště Velká Ohrada. Čekáme také na výstavbu kanalizace, dosud totiž používáme staré žumpy,“ popisuje Procházková.

Osada a její okolí platí za nebezpečné místo, je zde vysoká kriminalita a v zimě se do nevyužívaných chatek stahují bezdomovci. „ I tento problém by se mohl vyřešit, tím, že zde bude trvale bydlet více lidí,“ uzavřela Procházková.