„V součastné době se připravuje projekt rekonstrukce parku Havlíčkovy sady, která by měla být zahájena v příštím roce. V přípravě je také zadání pro návrh nového řešení revitalizace parku na Karlově náměstí,“ potvrdila starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Letos budou dokončením povrchu hlavní vyhlídkové cesty pokračovat opravy v Riegrových sadech. Nedávno byla dokončena obnova Bezručových sadů. Stavba však pro některé závady nebyla zatím zkolaudována.

Významnější výsadbu nové zeleně městská část neplánuje. Menší plocha zeleně letos vznikne například na roku ulic Na Slupi a Botičská. „Vzhledem k poměrně vysokému stáří většiny dřevin je velká péče věnována jejich údržbě. Jen na prořezávky se v letošním roce počítá s 1,5 milionu korun, na nové výsadby se plánuje 300 tisíc korun,“ uvedla Černochová.

Náhradní výsadby za nemocné či dožívající stromy by se letos či v příštím roce měla dočkat například stromořadí v Budečské ulici. Letos by také měla být zajištěna obnova stromořadí ve Vinohradské ulici. „S ohledem na nedostatek finančních prostředků a jejich nejisté zajištění z prostředků Evropské unie to však není jisté,“ upozornila Jana Černochová.