Hlavním posláním retenčních nádrží bývá regulovat odtok srážkových vod zadržením určitého množství vody před jejich dalším vypouštěním (což má význam hlavně v době přívalových dešťů). Prahu 4, kde byly do pilotního projektu zařazeny dvě základní a dvě mateřské školy, ovšem nemotivuje boj s přívaly vody, ale s jejich opakem.

V areálu školy byla pod zem umístěna betonová nádrž 

„Budováním retenčních nádrží reagujeme na dlouhotrvající sucho v letních měsících posledních několika let, protože jako správný hospodář chceme lépe hospodařit s vodou,“ připomněl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tučňák). S hrdostí na to, že právě „čtyřka“ se mezi pražskými městskými částmi může považovat za průkopníka v péči o vodu. „Ředitelé škol tento projekt uvítali, jelikož má zároveň i výchovný rozměr, pokud jde o působení na nejmladší generaci,“ poznamenal Růžička.

V areálu školy v Jílovské ulici byla pod zem umístěna betonová nádrž schopná zachytit asi 24 metrů krychlových. Propočty ukazují, že voda sváděná ze střechy by nádrž měla při intenzivním dešti naplnit během necelé hodiny; pak začne odtékat bezpečnostním přepadem.