Pražští zelení sobavami sledují, že Ministerstvo dopravy nerespektuje usnesení Vlády ČR č. 1064z19.září 2007oposouzení variant severozápadní části Silničního okruhu kolemPrahy.

Ministr dopravy Aleš Řebíček na konci roku 2007slíbil, že nařídí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zastavení územního řízení na umístění stavby silničního obchvatu ve variantě vedoucí přes městskou část Praha-Suchdol. Cílem tohoto kroku měla být možnost srovnávat jižní (suchdolskou) a severní (řežskou) trasu za rovnocenných podmínek. Přes tento závazek vpátek 8.února 2008zahájil stavební odbor pražského magistrátu na žádost ŘSD územní řízení na spornou severozápadní část silničního okruhu okolo Prahy, stavby 518a 519R1 vtzv. jižní trase přes Suchdol.

Místopředseda Krajské organizace Strany zelených vPraze Ondřej Mirovský prohlašuje: „Strana zelených požaduje okamžité zastavení územního řízení a to až do posouzení variant vládním expertním týmem. Jeho činnost stále nebyla zahájena, ačkoliv ojeho zřízení rozhodla vláda už před 5měsíci.“

Starosta MČ Praha-Suchdol Petr Hejl (Sdružení občanů Suchdola) dodává: „Především pod nátlakem vedení pražské radnice Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo kdalšímu zásadnímu kroku při prosazování velmi špatného řešení a směřuje krealizaci mimořádně stavebně-technicky složité, neekonomické, neekologické a provozně nebezpečné trasy obchvatu přes Suchdol.“

Ministr dopravy vlednu 2007písemně slíbil, že bude prosazovat severní variantu obchvatu, pokud se prokáže, že ve srovnání sjižní variantou je výrazně levnější, že její příprava nebude znamenat významné časové zdržení a že je přijatelné vedení obchvatu kolem řežského areálu jaderného výzkumu. Splnění těchto podmínek ministra dopravy prokázala studie objednaná Ministerstvem dopravy ufirmy Mott MacDonald na jaře 2007.Vyčíslila také, že severní trasa je ominimálně 4,5mld. Kč levnější.

Jižní variantou okruhu je vážně ohrožen celý severozápadní okraj Prahy od Ruzyně, přes Suchdol, Bohnice Čimice, Dolní Chabry až po Březiněves. Severní varianta okruhu zásadní negativa nemá. Strana zelených proto podporuje severní variantu, která propojí dálnice evropského významu mimo zastavěné území Prahy. Součástí severní varianty je ivybudování samostatného propojení břehů Vltavy městským mostem mezi Prahou 6a Prahou 8.Na rozdíl od dálničního mostu jižní varianty by toto městské přemostění umožňovalo provoz veřejné dopravy.