Zebra tak radí:

Vozovku přecházej na přehledném místě; pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!

Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3× se rozhlédni – vlevo, vpravo, vlevo – a rychle přejdi!

Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!

Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví; nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!

Jestliže zebra chodcům tyká, znamená to, že svá upozornění cílí především na děti. Její moudra ale platí bez výjimky. I pro dospělé, kteří se mnohdy chovají hůř než děti a svým počínáním dávají těm nejmenším účastníkům silničního provozu hodně špatný příklad.

Na mnoha místech se „akce Zebra" bude podobat policejnímu dohledu na přechody známému z období na začátku a na konci školního roku. „Pozornost našich hlídek bude zaměřena zejména na zvýšený dohled u základních škol, a to vždy v době od 7. do 8. hodiny a následně od 14 do 15 hodin," konstatovala Součková.

Čtyřdenním vartováním u přechodů ale nemá být jarní prevence odbyta. „V souvislosti s navýšením hustoty provozu budou také dubnu na vybraných základních školách realizovány preventivní semináře. Ty budou zaměřeny na žáky a jejich znalosti v oblasti silničního provozu," uvedla Součková. Děti by si tak měly oprášit své znalosti základních dopravních značek, o poutání ve vozidle i o pohybu po pozemních komunikacích. Hodí se to v praxi – a navíc: nikdo přece nechce být za neználka, když ho s otázkou osloví policistka nebo policista v uniformě.

Například rakovnická policistka Jana Žáčková se v Rakovníku chystá navštívit Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu speciální. „Společně s kolegy z dopravního inspektorátu budeme procvičovat přecházení silnice po přechodu pro a praktická část bude doprovázena povídám o správném chování v silničním provozu, hraní si v blízkosti silnic. Na závěr se budou procvičovat i dopravní značky," plánuje Žáčková s tím, že děti budou upozorněny na nejčastější chyby a policisté jim ukážou, jak se v silničním provozu správně chovat. Nezůstane ale jen u poučování. Za odměnu budou děti moci prošmejdit dopravákům jejich služební vozidlo, zjistit, jak funguje radar, a osahat si výstroj policistů.