„Je mým dlouhodobým přáním rozezvučit katedrálu hlasy všech původních zvonů. Nyní se ke splnění této vize blížíme,“ uvedl Duka. Zvony prý budou nasazeny na osiřelé dubové hlavy stále zavěšené ve zvonicích katedrály především díky sponzorům.

Záštitu nad znovuoživením zvonů převzali po lednovém vyjednávání s arcibiskupem primátor hlavního města, Správa Pražského hradu a také šest profesorů z ČVUT.

Primátor přislíbil, že město Praha sežene prostředky na zhotovení největšího z chybějících zvonů – Dominika – původně vážícího něco málo přes tunu.

„K druhému zvonu – Marii se přihlásila Správa Pražského hradu. Na třetí zvon – Ježíše se z vlastních prostředků složí profesoři,“ upřesnil mluvčí arcibiskupství Aleš Pištora. Na pořadu dne podle něj sice ještě není výběr konkrétního zvonaře, který by Dominikovi, Marii a Ježíši znovu vdechl život.

Finance

V současné době se dolaďují spíše finanční otázky. Pištora uvádí, že Dominik vyjde na zhruba jeden milion šedesát tisíc korun, Marie na 262 tisíc a Ježíš pak na 178 tisíc korun. Montáž zřejmě zaplatí arcibiskupství. Její cena je odhadnuta na 96 tisíc korun.

„Neznamená to, že by například magistrát zaplatil za Dominika celou částku. Slíbil pomoc se sháněním sponzorů. Totéž platí o Správě Pražského hradu,“ poznamenal Duka. Pouze částku 178 tisíc za zvon Ježíš zaplatí samotní profesoři ČVUT ze svých soukromých prostředků.
Pražané a turisté se dosud mohou zaposlouchat do svolávání čtrnáctitunového Zikmunda, tři a půl tunového Jana Křtitele, čtyři a půl tunového Václava a nejmenšího Josefa vážícího 350 kilogramů.

Arcibiskup včera zmínil i přání dlouhodobějšího horizontu – věnovat katedrále svatého Víta nové varhany. Po jednání s držiteli klíčů od korunovačních klenotů (prezident, premiér, předsedkyně sněmovny, předseda senátu, arcibiskup pražský, probošt kapituly a pražský primátor – pozn. red) panuje shoda na podobném systému financování jako u výše jmenovaných zvonů.

„Na podzim začnou jednotliví klíčníci oslovovat sponzory. Samozřejmě budou následovat složitá jednání s architekty a památkáři,“ dodal Duka.