O špatné personální situaci ve zdravotnictví se hovoří dlouho. Lepší se to?

Situace se plíživým způsobem neustále zhoršuje. Zákoník práce se porušuje plošně. Kdyby tomu tak nebylo, většina nemocnic musí péči o pacienty zastavit. Počty personálu neodpovídají moderní medicíně a neumožňují bezpečné poskytnutí zdravotní péče.

V čem spočívá hlavní problém?

Jde o to, že zdravotnictví není perpetuum mobile a nemůže fungovat bez peněz. Naše zdravotnictví je výrazně podfinancováno. Přitom používáme stejné léky a přístroje jako na západě od nás. Velmi nestandardní je pak neohodnocení lidské práce. Lékařům a zdravotním sestrám tak dochází trpělivost a stále větší počet jich odchází do zahraničí nebo z nemocnice do soukromých zařízení.

Ve které oblasti je krize největší?

Nejhůř jsou na tom praktičtí lékaři, zejména pediatři, kde je nejvyšší věkový průměr. Co se týká nemocnic, tak v regionech je velký nedostatek lékařů.

Co zdravotní sestry?

Nejhorší situace v oblasti sester je zejména ve velkých městech, protože tam je velká nabídka jiných pracovních příležitostí. Velká část z nich má i vysokou školu, takže si lehce najdou lépe placenou a méně náročnou práci.

Dá se říct, že Praha trpí především nedostatkem sester a množstvím mladých lékařů?

V Praze je velký nedostatek sester. U lékařů je to tak, že špatný systém specializačního vzdělávání nutí mladé doktory trávit dlouhé měsíce až léta ve velkých nemocnicích. To proto, že jenom tam mohou absolvovat některé povinné stáže. A velké nemocnice toho zneužívají.

Jak?

Absolventi místo toho, aby se něco naučili, pracují zejména jako levná pracovní síla. Pro ně je ale výhodné být ve velké nemocnici, kde mohou absolvovat celé vzdělávání, než v okresní a doprošovat se, aby byli puštěni na několik měsíců do některé z fakultních nemocnic. Malá zdravotnická zařízení pak nemají důvod medikům praxi platit, když z nich odejdou a není jisté, zda se vrátí. Je to nepromyšlené. Stát přispívá vysokým školám na studenty, ale kdyby měl přispět na mladého medika, aby se mohl stát kvalifikovaným, tak to neudělá.

Naznačil jste, že systém vzdělávání lékařů je špatný. Proč?

Základním problémem je velký počet specializačních oborů. Pokud bude velké rozpětí oborů a lékaři mezi sebou nebudou zastupitelní, nikdy nebude dostatek lékařů. Druhým problémem je dlouhé vzdělávání. Je třeba delší, než co nařizuje Evropská unie. Třetí potíž je v tom, že vzdělávání nelze absolvovat v regionální nemocnici. Mladí lékaři ale potřebují hlavně praxi a té by se jim v malých zařízeních dostalo rozhodně více než ve velkých. Čtvrtý problém jsou ceny. Pokud povinné stáže absolventovi nezaplatí zaměstnavatel, je to pro něj náročné.

Je ohrožena úroveň české zdravotní péče?

Česká lékařská komora už na jaře musela oznámit, že za stávajících podmínek je ohrožena úroveň zdravotnické péče. Pokud je dostupná jenom díky tomu, že jsou porušovány zákony, je to příznak hluboké krize.

Čtěte také: Krize v nemocnicích: chybí sestry i zkušení lékaři