Tísňová linka pražské záchranné služby se za loňský rok rozezněla dvě stě tisíckrát. Na základě těchto volání pak záchranáři vyjížděli k sto patnácti tisícům událostí. Oproti předcházejícímu roku se jednalo o mírný pokles, přesně o 8%. Valnou většinu případů vyřešily posádky samostatně. Jedenáct tisíc událostí se však bez přítomnosti lékaře neobešlo. Pět set dvacet osmkrát musel vzlétnout vrtulník leteckých záchranářů.

Jako každoročně byla náplň práce různorodá, ale pomineme-li covid-19, vlastně nijak mimořádná. Mezi pacienty se zhoršením zdravotního stavu z důvodu onemocnění tvořili největší skupinu pacienti s dechovými potížemi, s bolestí na hrudi a poruchou vědomí.

Opět zvítězily pády

Mezi úrazy držely tradičně první místo pády. Následovaly dopravní nehody, v závěsu s otravami všeho druhu. Všechny zásahy se ale netýkali jen dramaticky zhoršeného zdravotního stavu a úrazů.

Dispečeři a dispečerky zahájili také třináct telefonicky vedených porodů, posádky zasahovaly u dvou set osmdesáti čtyř bezprostředně hrozících porodů v terénu a padesát sedm miminek pomohli přivést na svět.

Loňský rok přinesl nové výzvy

Minulý rok ovšem nebyl jako ty předchozí. Pandemie koronaviru citelně poznamenala i práci pražských záchranářů. Nejen, že všichni pracovníci byli nuceni dbát zvýšeného stupně ochrany, ale přibyly i nové povinnosti.

V přímé souvislosti s onemocněním covid-19 poskytli zdravotníci pražské záchranky péči více jak pěti tisícům pacientů, které transportovali do nemocnic. Nelze opomenout ani činnost týmů zajišťujících domácí odběry vzorků, kterých loni proběhlo téměř osmnáct tisíc na osmi a půl tisíci adres.

Pražská záchranka zavedla do provozu tzv. tým speciálních činností. Výrazně se podílela na vzniku a fungování tzv. létajícího krizového týmu, který poskytuje asistenci domovům seniorů a dalším pobytovým zařízením. Při transportech pacientů z přetížených nemocnic v regionech záchranáři několikrát využili nové speciální evakuační vozidlo Fénix.