Pomoc ve školství bude zahrnovat stravné zdarma pro děti a žáky ve veřejných a církevních mateřských, základních a středních školách. Na to město vyčlení letos a příští rok dohromady 402 milionů korun. Děti a studenti ve veřejných a církevních MŠ a ZUŠ budou mít školné zdarma, na což půjde 68 milionů korun. Zdarma budou pro děti z ohrožených rodin rovněž družiny, na což dá magistrát 42 milionů Kč.

Do fondů solidarity zřízených školami poputuje 600 korun na žáka za rok. O využití peněz bude rozhodovat konkrétní škola. Peníze pomohou například dětem, které nemají peníze na zaplacení kroužků nebo na potřené pomůcky do nich. Hrazeny z částky budou také třeba pobyty na škole v přírodě. Toto opatření bude stát v součtu 116 milionů korun. Město bude také školám vyplácet příspěvek na sociálního pedagoga.

Jednání pražského zastupitelstva, 16. června 2022, Praha. Zleva pražský primátor Zdeněk Hřib, náměstek primátora Pavel Vyhnánek, náměstek primátora Adam Scheinherr, Starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Kontrola nečeká jen dopravní podnik, ale i další firmy v Hlubučkově gesci

Magistrát prostřednictvím Sociálního nadačního fondu doplatí domácnostem, které od státu pobírají příspěvek na bydlení nižší než 1500 korun, rozdíl mezi výší pobíraného příspěvku a zmíněnou částkou. Doplatek bude vyplácen od začátku roku 2023. Pro letošní rok jsou na to vyčleněny tři miliony korun a pro příští 97 milionů korun. Město přispěje lidem také na doplatek sociálních služeb, zejména na osobní asistenci. Příspěvky bude vyplácet v roce 2023.

Mezi schválenými opatřeními je také zvýšení informovanosti lidí o možnostech čerpání státní sociální podpory. Poskytnuty jim budou právní a finanční konzultace související s udržením si bydlení. Peníze na informování lidí magistrát poskytne městským částem. Spustí rovněž informační kampaň.

Z jednání pražského zastupitelstva 16. června 2022.
Obviněný Hlubuček opustil další funkce, Rakušan chce předčasný sněm STAN

Příspěvky týkající se dětí zastupitelé schválili na omezenou dobu školního roku 2022/2023, ostatní pak pro příští rok. O podporu bude moci žádat domácnost, která pobírá příspěvek či doplatek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, příspěvky na dítě, dávky pěstounské péče, je v exekuci či insolvenci nebo jí po zaplacení nákladů na bydlení včetně splátky hypotéky zbyde méně než 200 korun na osobu a den, v případě samostatně žijících osob 300 korun na den.

Inflace v Česku v květnu dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 1993. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zrychlila na 16 procent z dubnových 14,2 procenta. Vliv na to měly zejména ceny bydlení, pohonných hmot a potravin.