Proti zařazení Krnáčové návrhu hlasovalo čtyřicet z 58 přítomných zastupitelů. „Navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu. Výbor pro kulturu se vyjádřil ve stejném duchu,“ ozval se jako první Michal Hašek, předseda zastupitelů ANO. V rozpravě si navíc další politici stěžovali na to, že celkově je program posledního jednání před volbami příliš rozsáhlý. S touto jedinou změnou jej však nakonec nechali projít.

S Haškem souhlasil i zastupitel Jiří Nouza (Pro Prahu) a proti Krnáčové se postavil rovněž starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení) s tím, že pokud se chce Praha vymykat ze systému památkové péče, tak se to má řešit na úrovni města a ne tím ovlivňovat celou republiku. Podle tiskové zprávy zaslané Stranou zelených tak pražští zastupitelé částečně uklidnili konflikt s UNESCO.

O jaký konflikt se vlastně jedná? Krnáčová chtěla, aby Praha využila své zákonodárné iniciativy a změnila zákon o památkové péči. Podle radních by se pak urychlily práce na objektech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkově chráněném území. Vlastník nebo projektant stavby by pak mohl v podstatě obejít památkový ústav.

Ivan Hrůza (KSČM) se ve čtvrtek rozčiloval kvůli tomu, jak jedná koalice s opozičními politiky na pražském zastupitelstvu. Hrůza upozornil, že program obsahuje skoro 11 tisíc stran textu tisků bez příloh. Komunisté navrhovali dvě zasedání, tak aby se stihli zastupitelé připravit. "Zastupitelstvo je pouze hlasovací mašinérie. Nejsme schopni se připravit a komunikovat to," prohlásil Hrůza.

A právě Zelení už příští týden upozorňovali, že tato novela by se nelíbila Výboru světového dědictví UNESCO, který v červencovém doporučení členským státům vyzývá naopak k posílení památkové ochrany.

V dokumentu se dál píše o „značném znepokojení ohledně množství rozsáhlých projektů zástavby navržených v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a jeho širším okolí, stejně jako nedostatku konkrétních předpisů ohledně výškové zástavby, která může mít podstatný dopad na chráněné hodnoty Pražské památkové rezervace.“

Zelený kandidát na primátora Ondřej Mirovský mluvil o tom, že by české metropoli hrozila mezinárodní ostuda, kdyby Krnáčové návrh schválili zastupitelé, poslali jej do parlamentu a změna zákona by nakonec opravdu prošla. „Praha má jít příkladem a ukazovat, jak se dá propojit péče o historické památky s moderním rozvojem města,“ řekl Mirovský s tím, že by v takovém případě mohla být Praha zařazena stejně jako Vídeň na Seznam světového dědictví v ohrožení.

Zelení tvrdí, že by českému hlavnímu městu hrozilo dokonce vyškrtnutí z UNESCO podobně jako Drážďanům. „Primátorka odmítla pozvání na jednání Výbor světového dědictví UNESCO a obhajovat kroky města v oblasti památkové péče. Na zápisu v seznamu UNESCO jí de facto nezáleží,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Čtvrteční krok zastupitelstva uvítali spolu s NPÚ rovněž odborníci z akademické sféry.