Umístění sloupu, podle odpůrců, symbolizuje období rekatolizace a netolerance v pobělohorské době. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí by ráda umístila sloup na původním místě a to nejenom pro uměleckou hodnotu díla, ale zároveň jako symbol nových vztahů.

Kontroverzní památka 

Odpůrci sloupu také namítají, že případný souhlas zastupitelů bude politickým rozhodnutím, jehož smyslem by bylo poškození českého národa a státu, jak uvedla spisovatelka Lenka Procházková, která je zároveň spoluautorkou petice.

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu už dostala v červenci letošního roku souhlas městské části Praha 1, že může na místo umístit kopii sloupu. „K územnímu rozhodnutí se odvolalo několik subjektů," řekla ČTK mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. „Dokud se veškerá odvolání nevypořádají, tak není možné nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí," doplnila. Samotné umístění sloupu prý nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jde totiž pouze o osazení soklu.

Kolem umístění sloupu se vedou bouřlivé diskuse už od začátku 90. let. Podle Společnosti za obnovu sloupu, jde o vzácnou památku, od které se odvíjelo celé barokní sochařství u nás. Vztyčení sloupu by podle nich bylo aktem usmíření.