Schválené zadání je souhrnem úkolů pro zhotovitele, řekl na jednání zastupitelstva primátor Tomáš Hudeček (TOP 09). Zhotovitelem je URM.

Město přijalo k územnímu plánu 1600 připomínek. „Všechny jsme vypořádali. Větší část připomínek se týkala už přímo konkrétních návrhů," řekl Hudeček.

Metropolitního plán má řešit primárně Prahu jako celek, nikoliv jako jednotlivé drobné plochy. Hlavní města se skládá z 57 městských částí a 22 správních obvodů.

Proti zadání se postavili někteří opoziční zastupitelé. Podle zastupitele KSČM Petra Šimůnka zadání pomáhá developerům. Bude jím prý zjednodušena úřední cesta k výstavbě. Zastupitel ODS Ondřej Pecha pakřekl, že je to „egoistický pokus o budování pomníku", „pokus skupiny akademiků odtržených od reality" a „spatlaný". To primátor Hudeček odmítl.

Další námitkou bylo, že by městské části mohly přijít o některé ze svých pravomocí. Ty ale podle Hudečka určuje stavební zákon, a proto omezeny nebudou.

Nový územní plán se oproti starému liší například tím, že vymezuje urbanistické lokality. Ty identifikují v rámci městských částí jednotlivé plochy a místa, která chrání před necitlivou výstavbou. Například když charakterizuje území jako vilovou zástavbu, nesmí se tam postavit panelák.

Druhým rysem nového plánu je, že bude vrstevnatý. Starý přesněurčuje, co může na dané ploše stát. V novém to tak není, charakterizuje pouze přípustnou zátěž pro dané území. Město také počítá s tím,že pro vybrané lokality bude vypracován podrobnější územní plán.

Plán má klást důraz na rozvoj již zastavěného území, než plánovat další rozšiřování zástavby na volná území. Cílem je i zvětšení podílu parkových, rekreačních a sportovních ploch.

Nový územní plán má nahradit územní plán schválený v roce 2000.