Zastupitelé ale ještě nedokončili program předchozí schůze, která je zatím přerušená. Od rána, kdy přerušené jednání z 22. října začalo, ho navíc přerušili už několika přestávkami.

Městským částem zastupitelé schválili 88 milionů korun na investice do škol. Za 17,5 milionu korun základní škola profesora O. Chlupa v Praze 13 vybuduje nástavbu na pavilon, kde vzniknou čtyři nové učebny. Městská část Újezd dostane 17 milionů korun na novou školku. Dalších 15 milionů korun zastupitelé schválili pro Dolní Měcholupy na stavbu víceúčelové sportovní haly.

Praha 21 investuje přidělených 11 milionů do nového pavilonu základní školy. Deset milionů Praha přidělilo hlavní město Uhříněvsi na přístavbu k základní škole. Zbraslav dostane 6,2 milionů korun na odkup pozemků pro přístavbu školy.

V Březiněvsi přispěje Praha pět milionů na zvýšení kapacity školní kuchyně a v Kolodějích 3,1 milionu na rekonstrukci tělocvičny, školní kuchyně a sanaci sklepů. Za tři miliony se upraví pro potřeby školky a základní školy uvolněné prostory v ZŠ Rakovského v Praze 12. Vzniknou tam čtyři nové třídy a upraví se sociální zařízení.

Necelé dva miliony korun půjdou na rekonstrukci kuchyně školky v Sadské ulici v Praze 14. Díky uvolnění prostor po kuchyni v jiném pracovišti školky se uvolní místo pro novou třídu pro děti od dvou let. V Lipecních Praha přispěje na opravy nezpevněných cest, vybudování zpomalovacích prahů a obecní rozhlas.

Peníze pro lidi bez domova

Nový azylový dům pro akutně či chronicky nemocné vznikne v Praze 5, hlavní město na něj přispěje pět milionů korun. Hlavní město z rozpočtu zaplatí také rekonstrukci střediska pomoci ženám v sociální nouzi v Praze 1 za 4,8 milionu korun.

Mezi odhadovanými 2000 viditelných bezdomovců jich je asi 300 až 400, centrum může denně pomáhat až 50 z nich. Přispěje také 903 tisíc korun na zřízení zubní ordinace pro lidi bez domova v centru U Bulhara. Dalších 340 tisíc získal spolek Naděje od sponzorů. Ročně by mohla obsloužit 600 až 900 pacientů.

Podle odhadů odborníků je v Praze 4000 až 5000 osob bez domova, 80 procent z nich jsou muži. Jen necelá třetina bezdomovců má v Praze trvalé bydliště, každý desátý je cizinec, nejčastěji ze Slovenska. Ubytovny jich využívá asi 80 procent, ostatní zůstávají na ulici, třeba kvůli psům nebo alkoholu.

Fungují pro ně čtyři nízkoprahová denní centra, šest terénních programů včetně nočních, celkem 18 azylových domů s 600 lůžky, rozdělenými pro muže, ženy a ženy s dětmi, až šest zimních nocleháren s 400 lůžky a celoroční noclehárna na lodi Hermes.