Dosluhující náměstek primátora pro oblast financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě) předal podklady k příštímu rozpočtu, připravené ve spolupráci s magistrátními úředníky, novému předsedovi finančního výboru Zdeňku Kováříkovi (Spolu pro Prahu, ODS). Ten by je měl představit, a případně okomentovat, 24. listopadu na přerušeném ustavujícím zasedání zastupitelstva. Během další schůze v polovině prosince by pak už měl být schválen návrh rozpočtu, byť zcela určitě bez konkrétních položek v oblasti investic. Pokud se tak nestane, půjde metropole do rozpočtového provizoria.

Běžné i investiční výdaje

Podle Pavla Vyhnánka obsahují zmíněné podklady plán hospodářské činnosti i požadavky na běžné a investiční výdaje. Pokud jde o čísla, nechce být náměstek příliš konkrétní. „Nedává to příliš smysl. Požadavky jednotlivých odborů vždy procházejí korekcí a tak tomu bude i nyní. Mohu říct, že sdílené daňové příjmy, které rozděluje Ministerstvo financí, budou okolo 68 miliard korun, tedy o asi 8 miliard více než letos, a transfery pro školství a státní správu zhruba 20 miliard,“ sdělil Pražskému deníku Vyhnánek.

Jak se do rozpočtového výhledu na příští rok promítá dramatická inflace a nárůst cen energií? „Předeslali jsme, že akceptovatelný je nanejvýš desetiprocentní nárůst výdajů v každé oblasti. Požadavky jsou ale v mnoha případech větší. A také proto bude nutné škrtat,“ pokračoval Vyhnánek, podle kterého nejspíš aktuální návrh rozpočtu Prahy poprvé v historii přesáhne symbolickou hranici sta miliard. Přesně na tuto metu se dostal už letošní upravený a červnovým zastupitelstvem schválený návrh, nicméně jeho úvodní verze byla o přibližně 10 miliard níže.

„Souhlasím s tím, že požadavky jednotlivých odborů jsou jako obvykle v této fázi spíše zbožná přání. Jdeme teď do fáze, kdy běžné výdaje ‚předžvýkají‘ odborníci z úřadu. Oni mají dost kompetencí na to, aby připravili rozumný návrh. Nicméně bez politické shody by nebyl legitimní. To bude úkol pro zastupitele bez ohledu na stranickou příslušnost a bez ohledu na to, jestli koncem listopadu bude nebo nebude existovat nová koalice,“ zdůraznil Zdeněk Kovářík, podle kterého je času na přípravu byť „osekaného“ návrhu poměrně málo.

Desetiprocentní navýšení nelze aplikovat plošně

„Nejsem s panem Vyhnánkem v konfliktu, ale ten limit desetiprocentního navýšení podle mě nelze aplikovat plošně. Bylo by to totiž nespravedlivé. Navyšovat bude třeba platy a výdaje na energie. Zátěže jednotlivých městských aktérů v těchto oblastech jsou ale různé. A to je i důvod, proč by bylo dobré se vyhnout provizoriu,“ dodal Kovářík.

Pokud jde o letošní rozpočet, Pavel Vyhnánek hodnotí jako úspěch „rekordní nastartování investic“, přestože v jejich čerpání je podle něj stále prostor ke zlepšení. „Letos se začalo se stavbou Dvoreckého mostu, metra D, s rekonstrukcí Průmyslového paláce a Libeňského mostu i se stavbou tramvajových tratí. A co je důležité, všechny tyto akce mají podepsané kontrakty v celkové hodnotě přes 20 miliard korun,“ upozornil Vyhnánek s dovětkem, že jde o výdaje města rozprostřené do několika let.

„Praha nedrží finanční rezervy v řádu desítek miliard jen tak z plezíru. Jednak pokrývají právě ony ‚běžící‘ investice. Jsou také nutné jako záruky pro největší projekty typu metro D či Městský okruh. A konečně jsou použitelné i na mimořádné výdaje v těžkých časech nebo na splátky dluhů,“ poznamenal Vyhnánek. Právě příští rok čeká na Prahu pětimiliardová splátka dluhopisů, což bude citelná položka v celkových výdajích.