„Městská část považuje těžké zastřešení za prioritní dopravní projekt a jsme velice rádi, že se konečně podařilo vyjednat prostředky na jeho realizaci. Situace v okolí Spořilovské je z hlediska zdraví obyvatel neúnosná. Zastřešení bude pro obyvatele okolí znamenat zásadní změnu k lepšímu," řekl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.

Plánují se park i sportoviště 

V příštím roce by měl být zahájen proces EIA, stavební povolení by mělo být vydáno v roce 2020, kdy se má uskutečnit i výběrové řízení na zhotovitele stavby. Praha už má na projekt vyčleněny finanční prostředky. Ve výhledu hospodaření na další roky se počítá s penězi pro jednotlivé etapy stavby.

Zakrytí Spořilovské by se týkalo úseku, dlouhého 1100 metrů. Nad zastřešenou tunelovou částí by měl vzniknout park, na ploše asi čtyř hektarů a nová sportoviště. Podle Prahy 4 se zakrytím zlepší hluková a emisní situace v okolí. Plánuje se i prodloužení tramvají ze Spořilova na Jižní Město.

Na zvýšený hluk a emise si stěžují občané  od zprovoznění Pražského okruhu mezi dálnicemi D5 a D1 v roce 2010. Tehdy začal platit zákaz vjezdu kamionů na Jižní spojku mezi Smíchovem a Krčí. Kamiony tak z Pražského okruhu na Hradec Králové jezdí po D1 a pak po Spořilovské, z níž se vrací na Jižní spojku.