Součástí přihlášky do státních mateřských škol je doklad o tom, že dítě prošlo povinným očkováním. Dosud bylo nutné, aby kolonku potvrdil lékař, letos si rodiče vystačí s kopií očkovacího průkazu.

Důvodem je epidemiologická situace. Lidé mají osobně vyřizovat co nejméně věcí a řada ordinací navíc funguje v nouzovém režimu. Desítky návštěv u každého pediatra jen kvůli razítku tak rozhodně nejsou žádoucí.

„V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované, a doloží kopii očkovacího průkazu,“ uvedla lékařka Jana Vrběcká, která má ordinaci v Praze 4.

Vychází z pokynu, který vydalo ministerstvo školství. „Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy zjistí, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit,“ stojí v opatření.

Využijte datové schránky, navrhlo ministerstvo

Stejně jako nyní probíhají bezkontaktně zápisy do základních škol, budou v první polovině května organizované i ty do mateřinek. Není sice zvykem, že by se jich účastnily přímo děti, rodiče však přicházejí osobně podat přihlášku, často stojí frontu před ředitelnou a není výjimkou, že takto oběhnou třeba i tři a více školek. Resort proto doporučil, aby se přihlášky podávaly přes datovou schránku, e-mailem s elektronickým podpisem, případně poštou. V krajní situaci osobně ve škole.

Vzhledem k tomu, že datovou schránku ani e-mail s ověřeným podpisem většina rodičů nemá, připravily některé městské části i další možnost – takzvaný předzápis. „Všechny mateřské školy mají na svých stránkách k dispozici formulář žádosti, který rodiče vyplní a odešlou elektronicky,“ sdělila mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková. A doplnila, že stejně to nyní funguje u zápisů do škol.

„Rodiče mají možnost si rezervovat termín, kdy se do školy dostaví k podpisu žádosti a předložení dokladů k ověření. Tímto způsobem se osobní kontakt ve škole minimalizuje,“ popsala Luňáčková.

Rovněž Praha 10 má pro všechny své školy předzápis. „Realizován bude prostřednictvím aplikace přes odkaz na webu jednotlivých škol,“ zmínil mluvčí desítky Jan Hamrník.

Koronavir předběhl plány města

Opatření kvůli koronaviru tak předběhla magistrát, který na letošek naplánoval pilotní projekt předzápisů v Praze 11. Ten měl fungovat téměř stejně, jako to nyní nastavila Praha 3, 10 a některé další. „Projekt dál běží. Pochopitelně se trochu změnily podmínky poté, co ministerstvo vydalo opatření k průběhu zápisů, ale za současných podmínek tento projekt může dál fungovat,“ řekl Deníku radní hlavního města pro školství Vít Šimral.

Zápisy do základních škol se konají od 1. do 30. dubna. Rodiče, kteří si nestihli včas vyřídit dokumenty pro odklad docházky, je dodají později. Přijímací řízení do mateřských škol proběhne od 2. do 16. května. Přesné termíny určují ředitelé školek.