Spořilovští však nemusejí nadobro propadat panice. Primátor Bohuslav Svoboda spolu s ministrem dopravy Pavlem Dobešem slibují zásadní opatření v jejich prospěch. Jestliže se ani ta neukážou jako dostačující, vyhlášení plošného zákazu vjezdu kamionům bude opět na pořadu dne.

Jaké kroky tedy budou v dohledné době následovat? V první řadě bude potřeba „ubrat plyn". V nejkritičtějších úsecích na ulicích Senohrabská a Na Chodovci pro příště, nejen kamiony, pojedou rychlostí pouhých 30 kilometrů v hodině. Podél Spořilovské ulice se zároveň objeví izolační zeleň.

Následovat má výstavba takzvané zpětné rampy mezi Jižní spojkou a ulicí 5. května. Povede pod Kačerovem a umožní návrat kamionů z Jižní spojky, prostřednictvím ulice 5. května přímo na dálnici D1.

Cílem je „stažení" kamionů ze Spořilovské alespoň v jednom směru. V této souvislosti je počítáno i s nutnou opravou přemostění v ulici Ke Garážím.

A konečně Spořilovskou, ve směru na dálnici D1 pokryje speciální protihlukový asfalt. Totéž se týká i ulic Senohrabská a Na Chodovci.

Svoboda s Dobešem včera sdělili, že o náklady na výše zmíněná opatření se podělí státní rozpočet s rozpočtem hlavního města. Hotovo by mělo být do roka.

Kamiony zužují spořilovské od podzimu 2010, kdy se otevřel nový úsek Pražského okruhu mezi dálnicemi D5 a D1. Tou dobou se těžká nákladní doprava, směřující po plzeňské dálnici D5 ku Praze, přesunula z Jižní spojky na stále nedokončený Pražský okruh, z něhož se na brněnskou dálnici D1 dostává skrz Spořilovskou ulici.

Místním vadí spíše exhalace

Podle předsedkyně občanského sdružení SOS Spořilov Jany Růžičkové má tento fakt prokazatelně negativní dopady na zdraví spořilovských.

„U obyvatel se rozvíjí astma, chronické záněty horních cest dýchacích, poruchy imunity. Jsou překračovány imisní limity i limity hluku. Tento stav nesmí trvat dlouhodobě," vzkazuje Růžičková.

To, zda budou spořilovští považovat opatření, včera představená primátorem Bohuslavem Svobodou a ministrem dopravy Pavlem Dobešem za dostačující, ukáže čas. Na jejich splnění mají rok. Pokud dostačující nebudou, začne se znovu uvažovat o plošném zákazu vjezdu kamionů na území Prahy. To by si ovšem nutně vyžádalo dostavbu Pražského okruhu u Běchovic, na což stát nemá k dispozici dostatek finančních prostředků.

„Pokud by ani protihluková opatření, na kterých se shodla Praha a ministerstvo, nepřinesla kýžený výsledek, pak budeme v první fázi uvažovat o zákazu vjezdu kamionu v nočních hodinách, přičemž ovšem musíme přihlédnout k nedostatku odstavných parkovišť kolem Prahy," připustil včera ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy Milan Dont ve shodě s ministrem Pavlem Dobešem.

Připomeňme, že původní záměr vystavit absolutní STOP těžké tranzitní dopravě na území metropole schválili letos v březnu pražští zastupitelé. Kvůli nedokončenému obchvatu u Běchovic by to však znamenalo přemístění části kamionů do Středních Čech, s čímž pochopitelně nesouhlasí Středočeský kraj. Některé tamní obce dokonce zvažovaly blokádu silnic. V horizontu jednoho roku se ovšem tomuto kritickému scénáři pravděpodobně vyhneme.

Primátor Svoboda věří, že na základě scénáře, dohodnutého s ministerstvem dopravy se podaří přinejmenším zmírnit negativní dopady na obyvatele Spořilova.

„Díky připraveným dočasným opatřením (viz infoblok) dojde k dalšímu snížení hluku i znečištění ovzduší, a tak se omezí dopady na životní prostředí a hlavně na zdraví obyvatel," konstatoval včera Svoboda.

Spořilovští by však daleko radši dočkali zákazu vjezdu kamionů, nebo alespoň jejich návratu na Jižní spojku. Jana Růžičková z SOS Spořilov totiž za zásadní problém shledává exhalace výfukových plynů, nikoliv hluk.

Přehled chystaných opatření:

- Pracovní komise složená ze zástupců MD a metropole zpracovala konkrétní návrhy ke zmírnění negativních dopadů tranzitní dopravy právě na kritickém úseku na ulici Spořilovská. Opatření jsou rozdělena do tří etap. V rámci první etapy, jež bude realizována ještěv průběhu června, bude snížena nejvyšší povolená rychlost v ulicích Senohrabská a Na Chodovci. „Tím, že bude maximální povolená rychlost v tomto úseku snížena na 30 km/h, dojde ke zvýšení plynulosti dopravy a tím ke snížení hlučnosti až o 2,4 dB," řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Rovněž bude vysazena zeleň na horních hranách zářezu ulice Spořilovské, což by mělo přispět k zachycení pevných částic a dalšímu snížení hluku.

- V rámci druhé etapy bude řešena oblast křížení Jižní spojky a ulice 5. května. „Předpokládáme, že do června příštího roku bude vybudována vratná rampa, která převede těžkou nákladní dopravu z východní části Prahy směrem k D1 mimo Spořilovskou ulici. Toto opatření by mělo snížit intenzitu vozidel nad 12 tun až o polovinu," řekl ministr. Dalším krokem bude oprava mostu stávající vratné rampy mezi ulicemi Jižní spojka a 5. května a rozdělení dopravního proudu na těžkou nákladní dopravu do 22 tun na rampu stávající a dopravu nad 22 tun na rampu novou. Toto opatření bude realizováno od července tohoto roku do června roku následujícího.

- Po realizaci první a druhé etapy následuje ověřovací měření hluku v ulici Spořilovská. Pokud nedojde k požadovanému snížení, bude podle ministra dopravy následovat realizace dalších opatření. „V rámci třetí etapy by došlo k protihlukové úpravě povrchu vozovky ulice Spořilovské ve směru od D1 do východní části Prahy, což by mělo snížit hluk o dalších 4 až 6 dB. V případě nedostatečné redukce hluku snížením rychlosti v ulicích Senohrabská a Na Chodovci by stejná protihluková úprava vozovky byla realizována i zde," řekl ministr dopravy.

Čtěte také:

Uzavření Prahy pro kamiony? Nerealistické, tvrdí dopravci

Zastaví Praha kamiony před hranicemi metropole?