Od nového roku vstoupí v platnost zákon, který upravuje podmínky pro měření rychlosti pro městskou policii. Byl přijat po mnoha peripetiích, v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že o tuto možnost kontroly chování řidičů strážníky zákonodárci připraví.

Nakonec se vše ustálilo v podobě, kdy městská policie může i nadále rychlost vozidel radary měřit, musí tak však činit na místě schváleném státní policií a označeném dopravními značkami informujícími o začátku a konci měřeného úseku.

Jak vypadá značka?

Právě zde vznikl kámen úrazu. Ve vyhlášce žádná taková dopravní značka není vyobrazena, vznikl zde tedy spor, jak by měla vypadat. Podle zákona by měla graficky příslušná značka vypadat tak, že na začátku sledovaného úseku by řidiče vítal nápis „měření rychlosti“ doprovázený ikonou kamery. Na konci by bylo napsáno „konec měření rychlosti“ a značka by byla šikmo přeškrtnutá.

„Zákon je vyhlášce nadřazen, do ní se však ministerstvo dopravy tuto značku chystá zařadit někdy během prvního čtvrtletí příštího roku,“ řekl Deníku náměstek ředitele pražské městské policie Ludvík Klema.

Problém s přenosnými značkami

Městská policie v Praze je na nové opatření připravena napůl. „Problém nevznikne u šestnácti úseků, které jsou měřeny pevnými radary. Připravili jsme vlastní návrh značky, proti kterému nikdo na ministerstvu dopravy ani na odboru magistrátu nic nenamítal. Správce silnic, tedy pražská Technická správa komunikací, by je měl v dohledné době objednat a osadit,“ řekl Klema.

Problém vzniká u možnosti přenosných značek. „Máme vytipovaných asi sto úseků, kde někdy rychlost měříme. Můžeme tak navíc činit jak třeba z auta nebo pomocí pěší hlídky. Kdybychom tyto úseky, kterých chceme vybrat ještě více, osadili značkami natrvalo, vznikly by nám náklady v řádech statisíců korun. Také by šlo pořídit několik sad přenosných značek a ty by strážníci mohli třeba přinést na zádech a na půl hodiny, po dobu měření, je na místo osadit,“ říká v nadsázce Klema.

Praha zónou měření

Pro pražskou městskou policii by byla zřejmě nejzajímavější varianta, které se ale ministerstvo dopravy brání. Ta by spočívala v označení všech vjezdů a výjezdů z hlavního města značkou o začátku a konci měřeného úseku. Řidič by tak věděl, že může být změřen na území celé Prahy.

„Neříkám, že tohle bylo záměrem zákona, ale bylo by to z našeho pohledu nejjednodušší řešení,“ doplnil Klema.

Pro pražské řidiče se tedy po novém roce určitě nezmění počet šestnácti měřených úseků. O tom, jak to dopadne s pohyblivými radary, se v současné době ještě horečně jedná. S největší pravděpodobností se alespoň zpočátku městská policie vybaví několika přenosnými sadami dopravních značek a na zhruba stovce míst bude měřit nahodile dál.

Jestli se někdy celá Praha stane jednou velkou měřenou zónou rozhodnou právníci a politici v budoucnosti.