V úterý v poledne o tom ředitel školy Václav Havelka informoval na webových stránkách. „Na základě vyhodnocení epidemiologické situace vyhlásila Hygienická stanice hlavního města Prahy uzavření ZŠ Chmelnice,“ napsal Havelka s tím, že v karanténě je už více než třetina žáků.

„Rozhodli jsme na základě skutečnosti, že byl ve dnech 1. 9. – 10. 9. 2021 v rámci epidemiologického šetření zjištěn výskyt 44 případu infekčního onemocnění koronavirem a karanténa byla nařízena u více než 30 procent žáků a pedagogických pracovníků. Dále jsme vzali v úvahu cestu přenosu infekce,“ popsala Vladimíra Jansová z pražské hygienické stanice. K nemocným a izolovaným dětem je navíc třeba přičíst 13 učitelů, kteří nejsou škole k dispozici.

Uzávěra školy začne ve středu 15. září a potrvá do 24. září. „Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem ze 13. a 14. září prokáže přítomnost pozitivního žáka ve škole,“ oznámil ředitel rodičům. Škola tak přechází na distanční výuku, děti, které nemají nařízenou karanténu, mají umožněn volný pohyb.

„Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly v úterý ráno další třídy, každou hodinou přibývají žáci s pozitivním PCR testem a k tomu odpadají další pedagogové,“ vysvětlil Havelka. Lokální třídní karantény už nedokázaly zabránit šíření covid-19, navíc třídy navštěvuje nemálo sourozenců, a tak se nedá předejít šíření nemoci, kterou děti přinesou z domova.