Stovky obyvatel bytových domů z projektu ByTy Malešice nesmějí na své balkony a terasy. Hrozí totiž, že by je mohlo poranit rozbité sklo. Stavební úřad Prahy 10 vstup zakázal kvůli špatně upevněným skleněným příčkám, z nichž některé už spadly a roztříštily se. Úřad o problému informoval projektant těchto bytových domů, společnost Casua. „Některé kotvy skleněných dělicích stěn na balkonech a terasách jsou uvolněné a v několika případech z nich sklo vypadlo na balkon. Jedná se o skutečnost ohrožující zdraví a životy,“ uvedl stavební úřad.

Skleněné desky nejsou umístěné jen mezi balkony, ale také jako barevná skleněná zábradlí na vnější části budovy. V krajním případě by tak hrozilo nebezpečí i lidem procházejícím parterem pod domy, z nichž některé mají 15 až 20 podlaží.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) musí na výzvu stavebního úřadu prověřit, zda lze objekty bezpečně užívat a zda jsou splněny bezpečnostní normy. „Podnikáme kroky, abychom dodrželi, co nám uložil stavební úřad,“ uvedl bez dalších podrobností Jaroslav Brunát ze společnosti Development Bonus, která má na starost správu domů v projektu ByTy Malešice.

Problém se objevil už loni

Developer Sidi Prague, patřící do izraelské stavební skupiny B. Yair, potvrdil, že problém se vyskytl v první ze dvou etap projektu. Podle majitelů bytů se roztříštěné sklo objevilo ve větrném počasí poprvé už loni na podzim. Řešení akutní situace je nyní na SVJ.

„Zajišťuje technický posudek od znalce, který následně odešle na stavební úřady Prahy 10,“ sdělila Kateřina Šarounová ze Sidi Prague. Majitelům bytů, respektive SVJ, dal stavebního úřad čtyři měsíce na to, aby „zjednali nápravu a zajistili provedení bezpečného kotvení a zajištění stability skleněných výplní“.

Kdo nápravu zaplatí, není zatím jasné. Kromě jiného bude záležet na tom, zda jsou problematická místa součástí společných prostor. Ty lze podle developera reklamovat jen v dvouleté záruční lhůtě od kolaudace. Stejně tak bude komplikované prokázat, u koho se stala chyba. Na vině by mohl být už špatný statický výpočet projektanta, stejně tak mohl udělat chybu dodavatel a odchýlit se při realizaci od správně nastaveného projektu. V tom případě by nebyl bez viny ani developer, jehož technický dozor měl odhalit chyby v nedodrženém technologickém postupu.

Slibovaná zeleň uschla

Balkony a terasy v ByTy Malešice jsou obecně slabinou projektu o téměř šesti stovkách bytů, jehož první etapa byla dokončena na jaře 2013 a druhá o necelé tři roky později. Developer budoucím majitelům bytů sliboval bydlení v domech obrostlých spoustou zeleně, pnoucí se po balkonech a fasádách. Zavlažovací systém, který měl zeleň udržovat, se však po pár měsících ukázal jako nefunkční stejně jako servis odborné firmy, jež měla o rostliny v jednotlivých domech pečovat.