Kontroloři hygienické stanice zamířili v uplynulém roce do 572 pražských restaurací a hospod, aby zjistili, jak hosté dodržují protikuřácký zákon. Ten od května 2017 zapovídá zapálit si v takovém podniku cigaretu. Hříšníky přistihli skoro v každém devátém. Průměrná pokuta přesahuje pět a půl tisíce korun.

Do 37 restaurací vyrazila kontrola téměř najisto, na základě podnětů, které hygiena obdržela.

„Za zjištěné závady hygienici uložili 43 sankcí v celkové výši 213 tisíc korun. Ve 22 případech sankční řízení za porušení tohoto zákona zatím probíhá, celková předpokládaná výše pokut bude v těchto případech kolem 150 tisíc korun,“ informovala ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví pražské hygieny Pavla Svrčinová. Celkem tak pokuty zřejmě dosáhnou 363 tisíc korun.

Přistižení zaměstnanci

Kromě hospod, jídelen a kaváren se inspektoři zaměřili také na dodržování zákazu kouření ve školách. Za uplynulý rok jich navštívili 297, v jedné z nich skutečně přistihli dvě osoby se zapálenou cigaretou. „Paradoxně se nejednalo o studenty, ale o zaměst-nance školy, kteří tak v tomto ohledu studentům jako vzor rozhodně sloužit nemohou,“ konstatovala Svrčinová.

Oba museli zaplatit pokutu ve výši 300 korun. Sankci se nevyhnula ani samotná škola. Její vedení mělo podle zákona své zaměstnance vyzvat, aby kouřit přestali, nebo areál opustili. Protože tak neučinilo, zaplatila škola tisíc korun. Šlo spíše o symbolický postih, protože horní hranice pokuty je v tomto případě až 50 tisíc.

Cigareta za pět tisíc

Hygienici nejsou jediní, kdo může porušení zákona kontrolovat. Pokuty rozdávají třeba i strážníci, ti však řeší častěji kouření na zastávkách MHD, sportovištích a podobných místech. „Strážníci mají zákonné kompetence řešit tuto problematiku i v restauracích, ale zpravidla tomu je tak pouze v případě oznámení,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Restauratéři se na strážníky obrací obvykle v situacích, kdy je napomenutí hostů nad jejich síly.

„Za loňský rok městská policie v Praze odhalila přes 11 tisíc přestupků v souvislosti takzvaným tabákovým zákonem. Nejčastěji byl tento přestupek zjištěn v Praze 5, 13 a 14,“ vyjmenovala Seifertová.

Porušení zákazu může kuřáka stát až pět tisíc korun, o řád vyšší sankce hrozí provozovateli, který kuřáka nevyzve, aby kouřit přestal, nebo odešel pryč.

Protikuřácký zákon v číslech
Počet kontrolovaných restaurací v Praze v roce 2019 – 572

Počet zjištěných porušení protikuřáckého zákona – 65

Předpokládaná výše pokut (část sankčních řízení ještě není uzavřena) – 363 000 Kč

Maximální pokuta pro kuřáka, který poruší zákon – 5000 Kč

Maximální pokuta pro provozovatele, který to toleruje – 50 000 Kč

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy