Na dotaz, které školy se do očkování zapojí a kdy samotné očkování začne, odpověděl Pražskému deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman: „V rámci očkování zatím finalizujeme přípravy a ladíme součinnost mobilních očkovacích týmů.“

Konkrétnější byla vyučující Renata Dvořáčková, zástupkyně ředitelky na Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2. „Očkování by se mělo dle instrukcí magistrátu uskutečnit v týdnu od 18. října.“

Nabídku z magistrátu dostala škola v září. „Přes třídní učitele jsme studenty o této možnosti informovali. Zájem projevilo pět z nich,“ prozradila zástupkyně Dvořáčková.

Nabídku na příjezd mobilního očkovacího týmu dostal i Jiří Benda, ředitel Gymnázia Nad Alejí v Praze 6. „Nabídku jsme však nevyužili, žáci, zejména starší, se nechávají očkovat sami,“ sdělil Pražskému deníku.

Zájem o očkování zatím neprojevil ani oslovený učeň Florián Trávníček ze Střední odborné školy Jarov v Praze 9. „Naočkovaný nejsem. A ani to neplánuji,“ prozradil sedmnáctiletý budoucí sklenář Trávníček, který tráví celý týden na praxi ve firmě.

Na dotaz, jestli si dovede představit, že by opět musel nosit – nejen na praxích, ale i ve škole – respirátor nebo roušku – odpověděl, že doufá, že se k takovémuto opatření už vláda znovu neodhodlá. „Mně, ale i mým spolužákům, se v tom pracovalo opravdu špatně. Bylo to velmi nepříjemné, nedalo se v tom pořádně dýchat. Už bych to nechtěl znovu zažít.“

Ne všechno, co s sebou přinesla pandemie covidu, však učeň Florián Trávníček hodnotí negativně. „Od dob covidu nám někteří učitelé dávají zápisy z hodin elektronicky. Doma se pak k tomu můžeme díky počítači vracet. To je fajn,“ popsal.

Podobně to funguje i na Gymnáziu Nad Alejí. „Prostředky dálkové komunikace používají mnozí učitelé po skončení distanční výuky i nadále jako doplněk prezenční výuky,“ sdělil ředitel gymnázia Jiří Benda.

Zástupkyně ředitelky Renata Dvořáčková zdůrazňuje, že papírové učebnice využívali jako základní zdroj informací i v době distanční výuky. „Odlišná byla pouze forma předávání těchto informací studentům. S papírovými učebnicemi pracujeme i nyní, přestože výuka mnoha předmětů na naší škole probíhá v počítačových učebnách.“

A jak si vedou studenti v novém školním roce? Ovlivnila pandemie koronaviru a zavřené školy jejich znalosti?

„Distanční výuka na naší škole byla studenty hodnocena jako velmi kvalitní, proto nemusíme dohánět učivo z předchozího školního roku. Pochopení tohoto učiva průběžně ověřujeme při výkladu nové látky a žádné vážnější mezery a problémy ve znalostech žáků jsme nezaznamenali,“ řekla Renata Dvořáčková.

Doplňování a procvičování učiva z loňského roku se věnovali ve všech předmětech v září na úvodních hodinách. „V současné době již ve všech třídách probíhá výklad nové látky,“ dodala Dvořáčková.

Podle ředitele gymnázia Jiřího Bendy záleží na tom, jestli dohánějí pedagogové učivo z loňského roku, hlavně na jednotlivých předmětech. „Učitelé ho opakují a doplňují hlavně učivo potřebné pro návaznosti.“

Všichni oslovení pedagogové zatím ve škole nemají covid pozitivní ani studenty, ani učitele. Výuka se tak koná standardně. „Zatím má školní rok na naší škole normální průběh. Snad to tak bude i nadále,“ věří ředitel Benda.